Odišiel básnik Vojtech Kondrót

Slovenská kultúra veru prežíva smutné týždne. Pozostalá je aj slovenská poézia - 19. januára zomrel básnik, prekladateľ, pôvodne učiteľ matematiky a fyziky, "otec" celej generácie mladých slovenských autorov Vojtech Kondrót (1940). Verný svojmu vzdelaniu matematika celý život odmeriaval slová presne. Ba až prísne, ako si zasa žiada poslanie dobrého učiteľa. Pár dní predtým, ako sa pobral za manželkou, ktorá odišla pred rokom, publikoval jednu takúto strohú, presnú báseň: "Tá plavba márna:/ Po Čiernej vode/ cez Malý Dunaj/ až do Komárna// Obetné dymy:/ so suchým lístím/ zhoríme i my/ (Čím sme si istí?)."

Vojtech Kondrót pracoval ako redaktor v Mladých letách i Slovenskom spisovateľovi. Vydal 14 básnických zbierok, prvú s názvom Prázdniny šestnásťročného v roku 1965, poslednú - Súkromnú modlitbu - v roku 2001. Prekladal maďarskú poéziu, zostavil nespočet básnických antológií, písal recenzie, objavoval básnické talenty v porotách literárnych súťaží, venoval sa začínajúcim autorom v literárnych kluboch i časopiseckých dielňach, napríklad aj v týždenníku Nové slovo a Nové slovo bez rešpektu. Mal som to šťastie patriť kedysi začiatkom deväťdesiatych rokov medzi "jeho" autorov, pár slov napísal aj do mojej zbierky K tichu, ktorú tiež jazykovo redigoval. Bol zakladajúcim členom Slovensko-českého klubu. Nuž, smutná, smutná zvesť priplávala po čiernej vode až do Prahy...

VLADIMÍR SKALSKÝ

obsah | kultura - kultúra