Koncert pro krajany u příležitosti státního svátku ČR v Bělehradě

Dne 31.10.2003 se za pomoci MZV ČR (Odbor kulturních a krajanských vztahů - OKKV) a Hudební společnosti Bedřicha Smetany v Praze uskutečnil na ZÚ Bělehrad koncert klavírního mistra Prof. Jana Novotného u příležitosti oslav Státního svátku ČR - 28.října.

Koncert byl určen především krajanské menšině a Sdružení přátel Čechů, Slováků a Jugoslávců z Bělehradu. Srbsko a Černá Hora byla jednou z několika zemí, které pan Novotný během svého turné navštívil.

Před zcela zaplněným sálem ZÚ zazněly mistrně přednesené skladby Jana H. Voříška, Roberta Schumana a Bedřicha Smetany. Vysoce profesionální výkon klavírního mistra p. Novotného přiváděl posluchače ke zcela spontánním reakcím i během koncertu (výkřiky obdivu, potlesk).

Krajané, kteří se koncertu zúčastnili, zhodnotili kulturní akci velice kladně a kromě velkých díků panu Novotnému a MZV ČR - OKKV za pomoc při zprostředkování tohoto velmi silného kulturního zážitku, vyjádřili přání uvítat klavírního mistra v Bělehradě opět v příštím roce. ZÚ Bělehrad v tomto smyslu již zahájil s panem Novotným jednání.

(r)

obsah | kultura - kultúra