Seminář k pedagogice, přednáška o J. A. Komenském v Itálii

15. února 2005 se pod záštitou italského Ministerstva pro vzdělání, univerzity a výzkum uskutečnil v Leonforte (provincie Enna, region Sicílie) seminář s názvem "Pedagogika nebo vzdělávací vědy? Současnost a perspektivy", kterého se zúčastnilo více než 200 pedagogů a studentů Univerzity v Katánii, Univerzity v Enně a gymnázií v Leonforte a Enně.

Přednáška velvyslance ČR L. Sečky na téma "Aktuálnost díla J. A. Komenského v současné Evropě" vyvolala mezi studenty velký ohlas. V bohaté diskusi se studenti dotazovali zejména na zkušenosti s volným pohybem osob v EU (a jak tento pohyb přispěl ke zvýšení zájmu studovat v zahraničí), na výuku cizích jazyků v ČR a na zkušenosti z reforem školského systému. Zajímavým bodem diskuse byla problematika výzkumu, jeho postavení v rámci národních ekonomik a zejména nepříznivý trend "odlivu mozků".

S přednáškou o hlavních záměrech nové školské reformy v Itálii vystoupil ředitel odboru italského ministerstva dr. Raffaele Ciambrone.

MZV ČR

obsah | kultura - kultúra