Maloval Rembrandt skutečně Komenského?

Rembrandt namaloval velkou podobiznu Jana Amose Komenského a tento mistrův originál je dnes ve sbírkách florentské Galerii Uffizzi. S tímto tvrzením přišel na jaře nejrespektovanější mezinárodní znalec malířova díla profesor Ernst van de Wetering.

Svůj objev - pro Čechy a Moravany zcela senzační - představil na velké výstavě k 400. výročí narození nizozemského génia v Amsterdamu, přímo v Rembrandtově domě. Na současné rozšířené repríze stejné výstavy ve Státních muzeích v německém Berlíně je však Komenského obraz překvapivě hodnocen Weteringem trochu jinak a výrazně opatrnějším způsobem.

Místo autentického Rembrandtova autorství je na popisce i v katalogu uvedeno, že malba pochází pouze z "okruhu Rembrandta", a místo Komenský je napsáno Portrét starého muže. Pouze v závorce je uvedeno s otazníkem jméno velkého učitele národů. K hodnocení portrétu má týž Ernst van de Wetering v katalogu berlínské výstavy samostatné heslo. V tomto textu se nijak nevyjadřuje k autorství obrazu. Je tu jen opět uveden termín "okruh Rembrandta", ale není nijak specifikováno, co je tím přesně myšleno.

Podobný pojem historikové umění používají, když dílo nese určité rysy mistrova stylu, ale jsou přesto na pochybách, zda ho autor skutečně vytvořil. Za hodnocením "okruh" se může skrývat stejně tak dílenská práce zkušeného žáka, podobně jako úspěšný pokus pouhého napodobitele a imitátora. Kdo tedy obraz namaloval, je přímo na výstavě i v berlínském katalogu zcela znejasněno. Nijak také není vysvětleno, že obraz nese Rembrandtův podpis s letopočtem 1664 nebo 1665.

Že by imitátor chtěl vytvořit padělek, který by se dobře prodal? Fakt zůstal bez vysvětlení. O identifikaci portrétovaného se Ernst van de Wetering vyjadřuje pouze jako o hypotéze. Tvrdí, že to je pravděpodobně Jan Amos Komenský, ale jeho jméno je uvedeno s otazníkem. V textu katalogu pak uvádí, že muž na obraze je dosti podobný svojí fyziognomii Komenskému, tak jak ho na jiné malbě zachytil jeden z Rembrandtových žáků Jürgen Ovens, jehož podobizna velkého učence vznikla v roce 1641 a je dnes v Komenského muzeu v Naardenu.

Podle Weteringa má stařec na hlavě pokrývku, kterou často používali duchovní, mezi něž Komenský patřil. A dále v katalogu píše: "Komenský bydlel od roku 1656 do roku 1670 v Amsterdamu. Byl tu pod ochranou rodiny Tripů/De Geerů. Příslušníky této rodiny stárnoucí Rembrandt portrétoval, což podporuje zde představenou hypotézu, že tato malba je podobou Komenského."

Největším zklamáním je tak zařazení obrazu do kategorie Rembrandtův okruh. Proč se tak stalo a proč během několika měsíců změnil renomovaný znalec, jakým je Ernst van de Wetering, dosti radikálně svůj názor na autorství malby, zůstalo nevysvětleno.

PETER KOVÁČ, PRÁVO

obsah | kultura - kultúra