Unikátna knižnica konečne "pod zákonom"

Lyceálna knižnica v Bratislave je jednou z najvzácnejších a najväčších zachovaných historických knižníc nielen na Slovensku, ale aj v stredoeurópskom priestore. Nachádzajú sa v nej stredoveké kódexy, tlačené knihy pochádzajúce z 15. až 19. storočia a veľká zbierka rukopisov vzťahujúcich sa k slovenským dejinám. Je umiestnená v budove bývalého evanjelického lýcea na Konventnej ulici a jej správcom je od roku 1954 Ústredná knižnica SAV. V minulých dňoch bola práve na jej podnet najvzácnejšia časť fondu Lyceálnej knižnice vyhlásená ministerstvom kultúry za historický knižničný fond, čiže nenahraditeľnú súčasť nášho kultúrneho dedičstva.

Je to nielen deklarácia verejného záujmu zachovať ju pre budúce generácie, ale i praktický krok, záväzok pre štát, vlastníka (Evanjelická cirkev a. v. v Bratislave) i správcu, aby riešili a napĺňali naliehavé úlohy v oblasti ochrany, reštaurovania a konzervovania dokumentov, ich elektronického spracovania a sprístupňovania.

(ika), SME

obsah | kultura - kultúra