Českým knihám pomůže internet

Ministerstvo kultury se rozhodlo výrazně podpořit českou literaturu a pomoci jejímu ohlasu v zahraničí. Na svých internetových stránkách připravuje velkoryse koncipovaný literární portál, který by měl začít fungovat od letošního října. Ministerstvo na něj letos uvolní několik set tisíc korun (přesnou částku zatím nechce sdělit) a s finanční podporou počítá i v dalších letech. V létě se bude rozhodovat o vítězi nejlepšího námětu a zpracování webových stránek, obsah by mělo zpočátku zajišťovat pět až šest externích spolupracovníků.

Tlak sjednocované Evropy se odráží i v literatuře. Na české ministerstvo se obracejí žadatelé z jiných států s nápady na propojování informačních databází, snahu projevili zejména Portugalci, Maďaři a Řekové.

"K portálu jsme byli víceméně dotlačeni. Slovensko, Polsko, Maďarsko a mnoho dalších evropských států, snad s výjimkou Lotyšska, už mají svá literární centra. U nás podobná profesní organizace, která by souhrnně a prakticky informovala o současném literárním dění, neexistuje," říká Bohumil Fišer z odboru umění a knihoven, který má koncepci portálu na starosti.

Webové stránky by měly sloužit jako moderní zdroj informací o nejvýznamnějších osobnostech a institucích současné české literatury, o jejich díle i o překladatelích, nakladatelích, periodicích a literárním životě. Obsáhnou aktuality a přehled literárních akcí v tuzemsku, recenze a studie, anotace novinek beletrie i odborných titulů, antologii a bibliografii české literatury vydávané v zahraničí.

Chybět nebudou ani praktické informace o knižním trhu nebo o právních úpravách, literární adresář s odkazy na vědecká pracoviště, knihovny, muzea, agentury i časopisy a přehled literárních výročí. Samozřejmostí je vícejazyčná verze, zatím se počítá s pěti jazyky.

Organizátoři upozorňují, že portál nemá suplovat akademické materiály, které vznikají v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Jeho charakter má být všeobecně informační, akcentovat bude zejména literaturu z posledních let.

ALICE HORÁČKOVÁ

obsah | kultura - kultúra