Svět knihy v Brně

První ročník veletrhu Svět knihy Brno se uskuteční ve dnech 14. až 16. listopadu na brněnském výstavišti v pavilonu D. Právu to v pátek sdělila Jana Chalupová z pořádající společnosti Svět knihy. Ta spolu se Svaze českých knihkupců a nakladatelů pozvala 89 vystavovatelů, připravila téměř padesát doprovodných pořadů.

"O možném pořádání dalšího veletrhu v Brně jsme uvažovali již dávno a v dnešní době příprav na vstup naší země do Evropské unie se domníváme, že aktuální roli při našem začlenění zaujmou právě regiony, a z tohoto důvodu jsme se rozhodli uspořádat ve veletrh Svět knihy Brno, který bude prodejní knižní akcí s doprovodným programem, do něhož se zapojí i některá knihkupectví v Brně, naši kolegové z Masarykovy univerzity a knihovníci," uvedla Chalupová.

Pořadatelé chtějí obnovit pořady, jež se setkaly v Praze s poměrně malým ohlasem vzhledem ke konkurenci kulturního prostředí velkoměsta, jako např. Knižní noc - noc otevřených knihkupectví, jež mohou využít propagace knih v době konání veletrhu a přilákat návštěvníky na zajímavá setkání se spisovateli a dalšími osobnostmi. V době úvah o konání dalšího knižního veletrhu se setkali s podporou ze strany města Brna, kde byla udělena záštita primátora. Svět knihy Brno se koná na výstavišti BVV v pavilonu D, jehož umístění v blízkosti hlavního vchodu a flexibilní interiér umožňuje celou řadu prezentačních forem.

Na veletrhu se objeví Ota Filip, Ludvík Kundera, Ludvík Vaculík, Emil Hakl, Miloš Urban, Petra Procházková, Jaromír Štětina, Jaroslav Rudiš, Michal Prokop, Větvička, Martin C. Putna, Ivan Wernisch, Antonín Přidal, Vladimír Just a další.

V rámci veletrhu proběhne slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Evropský fejeton.

Celý program a další informace najdete na www.svetknihy.cz

FRANTIŠEK CINGER, PRÁVO

obsah | kultura - kultúra