Slovenská kniha z Rumunska

V priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave inštalovali výstavu Slovenská kniha z Rumunska, ktorej vernisáž sa konala v utorok 6. novembra za účasti Chargé d'affaires Rumunskej republiky na Slovensku Gheorghe Lupeša. Výstava je výsledkom spolupráce Spolku Slovákov z Rumunska a Únie slovenských spisovate-ľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska.

Záujemcom približuje pestrý výber publikačnej činnosti. Didaktické a pedagogické vydavateľstvo v Bukurešti predstavuje učebnice, ktoré vydáva pre všetky druhy slovenských škôl v Rumunsku. Zo Štátneho nakladateľstva «na vydávanie publikácií na vydávanie publikácií v jazykoch národnostných menšín» Kriterion vyšlo mnoho knižných publikácií aj v slovenskom jazyku, napríklad známy zborník Variácie, ktorý má za sebou už 15 ročníkov. Najbohatšie je zastúpená pôvodná literárna a odborná tvorba, ktorú publikuje Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v Nadlaku či Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku. Tu sa možno stretnúť s menami Ako Dagmar Maria Anoca, Eva Mária MarzaSelecká, Ivan Miroslav Ambruš, Pavol Bujtár, Štefan Dováľ, Ivan Molnár, Pavel Rozkoš, Adam Suchanský, Ondrej Štefanko, Ondrej Zetocha. Odborníka zaujmú preklady diel slovenskej literatúry do rumunčiny a ukážky periodík, ktoré rumunskí Slováci vydávajú Naše snahy, Dolnozemský Slovák, Rovnobežné zrkadlá.

Po skončení výstavy všetky vystavené knižné publikácie zostanú vo fondoch Univerzitnej knižnice ako dar rumunských Slovákov, čím sa najstaršia vedecká knižnica na Slovensku stane vlastníčkou jednej z najbohatších zbierok slovenskej knižnej produkcie z Rumunska.

JOZEF M. RYDLO

obsah | kultura - kultúra