Před osmdesáti lety zemřel významný spisovatel Franz Kafka

Zítra tomu bude osmdesát let, kdy zesnul nejznámější pražský spisovatel plný paradoxů. Franz Kafka. Autor, jehož život i dílo se dodnes vzpírají jednoznačným interpretacím, což vytváří prostor pro řadu legend a mýtů.

Za svého života byl Kafka znám poměrně úzkému kruhu zasvěcenců. První zprostředkovatelkou byla Milena Jesenská, která v letech 1920-1923 přeložila do češtiny Kafkova Topiče, šest próz ze svazku Rozjímání, Zprávu pro akademii z cyklu Venkovský lékař a Ortel (pod názvem Soud). Do maďarštiny jej ještě za Kafkova života uvedl později známý spisovatel Sándor Márai. Větší zájem vzbudilo Kafkovo dílo až po autorově smrti, kdy začaly vycházet romány i drobnější prózy. První Kafkův překlad ve španělsky mluvícím světě už v polovině 20. let uveřejnil anonymně Jorge Luis Borges, jehož Kafka celý život zajímal. Roku 1940 zařadil Kafku André Breton do své Antologie černého humoru. Období největší proslulosti začíná až ve 40. letech ve Spojených státech a v Evropě po válce.

Zájem přetrvává dodnes. Badatelé stále rozebírají Kafkův rozporuplný vztah k ženám, které sice miloval, ale zároveň se obával tělesnosti, Kafkovo chápání židovství, z jehož různých forem mu byl asi nejblíže chasidismus, napětí mezi introvertním Franzem a jeho autoritativním otcem i vnímání české kultury a češství. I když pro vzdálenější země je Kafka Čechem, pro literární vědu je představitelem pražské německé židovské literatury. Otázky vzbuzuje i Kafkovo působení v pojišťovně: na jedné straně výroky o nesnesitelnosti práce, která ho odvádí od psaní, na straně druhé zaznívá v jeho dopisech i uspokojení nad vykonanou prací. Přitom se vypracoval z "výpomocné síly" k funkci vrchního sekretáře, jednoho z nejvýznamnějších úředníků. Je tu i další paradox: spisovatel označovaný za geniálního předchůdce existenciální a absurdní literatury se nikdy za spisovatele nepovažoval. "Spisovatel byl pro něj člověk, který se psaním uživí. Pro Kafku však bylo psaní životní nutností," říká literární historik Josef Čermák. "Byl to nepochybně maximalista. Dodnes nevíme, proč ve svých textech některé partie škrtl, protože jejich kvalita se v ničem neodlišuje. Možná to bylo příznakem momentální psychické krize. Kafka byl nesmírně složitou osobností. Ostatně většina velkých autorů se vymyká normalitě," konstatuje Čermák.


Stručný životopis

* 1883: narozen 3. 7. v Praze

* 1893-1901: studium na Německém státním gymnáziu

* 1901-1906: studium na německé univerzitě v Praze, promován doktorem práv

* 1908: nastupuje v Dělnické úrazové pojišťovně, kde pracuje až do roku 1922

* 1912: začíná psát Nezvěstného (Amerika), na sklonku roku píše Proměnu

* 1913: vychází Topič

* 1914: začíná psát Proces, napsal V kárném táboře, dokončil Nezvěstného. Zasnoubení s Felice Bauerovou

* 1916: vychází Ortel

* 1917: zjištěna tuberkulóza, ruší zasnoubení

* 1919: Píše Dopis otci, vychází Venkovský lékař

* 1920: korespondence s Milenou Jesenskou

* 1922: píše Zámek

* 1924: umírá 3. 6. v sanatoriu v Kierlingu, pohřben 11. 6. v Praze

ALICE HORÁČKOVÁ

obsah | kultura - kultúra