Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti Dulovce 2003

Dňa 28.júla 1996 sa v obci Dulovce, okres Komárno uskutočnilo podujatie Deti deťom, ktoré bolo v histórii obce ojedinelé. Išlo o stretnutie detských folklórnych súborov Tatra Slovak Dancers z USA a súboru Lúčik z Duloviec.

Podujatie malo nebývalý úspech v širokom regióne južného Slovenska a viedlo organizátorov k myšlienke pokračovať v budúcnosti v organizovaní takéhoto podujatia v presne určenom a vymedzenom termíne formou festivalu. Zameraním slávností je zbližovanie detí v rámci Slovenska i sveta, poskytovaní priestoru na stretávanie sa detí a mládeže v prostredí, ktoré bolo v tom čase z hľadiska folklorizmu málo poznané, rozvíjanie spolupatričnosti najmladšej generácie zo Slovenska a detí zahraničných Slovákov.

Pre deti zahraničných Slovákov predstavujú slávnosti i ďalšie možnosti poznávania krajiny predkov. Od roku 1997 sa Dom zahraničných Slovákov stal spoluorganizátorom slávností, keďže hľadal priestor na pravidelnú prezentáciu detského slovenského folklóru zo sveta v Slovenskej republike. Za účelom zabezpečenia kvalitných podmienok pre realizáciu slávností obec Dulovce vybudovala amfiteáter, ktorý bol slávnostne otvorený už počas druhého ročníka slávností a predstavuje nielen v okrese Komárno, ale na celom južnom Slovensku ojedinelý novovybudovaný stánok kultúry.

Dom zahraničných Slovákov je nielen garantom účasti detských folklórnych súborov zahraničných Slovákov, ale plne sa podieľa na príprave a realizácii podujatia. Slávnosti poskytli za uplynulé obdobie priestor pre vystúpenie 2 456, z toho 656 detí zahraničných Slovákov a 64 detských folklórnych súborov a skupín , z toho pre 19 folklórnych súborov Slovákov zo sveta ( Česká republika, Kanada, Maďarsko, JZR, Chorvátsko, USA, Poľsko, Ukrajina ).

Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti Dulovce počas 6. rokov sa stali sviatkom detskej radosti a krásy na južnom Slovensku a sú hojne navštevované milovníkmi folklóru z blízkeho okolia, ale i územia celého Slovenska a zahraničia.

DZS

obsah | kultura - kultúra