Jidášovo evangelium vychází česky

Český překlad Jidášova evangelia, starověkého náboženského textu, který vznikl asi koncem 2. století po Kristu, právě vychází. Jeho autorem je klasický filolog a historik Marek Dospěl, dokončující studia egyptologie a archeologie. Dílo je přitom jedním z prvních převodů tohoto evangelia do moderního jazyka vůbec.

Rukopisný kodex, ve kterém se evangelium dochovalo a jenž obsahuje další tři spisy, byl nalezen za ne zcela objasněných okolností nejspíše koncem 70. let 20. století v jedné z egyptských hrobek vyhloubených na pravém břehu Nilu. Silně poškozený rukopis vyvolal vzrušení odborné i laické veřejnosti. Zejména tím, jakou roli v něm hraje Jidáš - Ježíšův učedník, jenž je tradičně vykreslován jako sprostý a zištný zrádce. Krista vydal Římanům, kteří jej ukřižovali; jeho učedník, který se nemohl zbavit výčitek svědomí, se pak oběsil.

"Zde je Jidáš ústřední postavou, vystupuje jako nejosvícenější z apoštolů," řekl Dospěl. Původním jazykem evangelia byla zřejmě řečtina. Exemplář, který byl nalezen, je jeho o něco pozdějším koptským překladem.

Rukopis šestnáct set let přečkal v poušti a neuvěřitelně vyschl, takže se při pouhém dotyku lámal a drolil. "Největší úhony tak doznal poté, co byl objeven," uvedl překladatel. Bylo to na cestě rukama starožitníků, kdy byl nejprve nelegálně vyvezen z Egypta a neúspěšně nabízen v Evropě i Americe. Textu chybí řádky a někde i poloviny stránek. Do rukou odborníků se rukopis dostal až před pěti lety, koptský originál byl zveřejněn teprve letos v dubnu.

Sám Jidáš nemůže být ani hypoteticky autorem spisu. "Evangelium vzniklo v okruhu křesťanském, jeho autor byl křesťan a zároveň gnostik. Gnostici měli vlastní představu o vzniku světa i toho, jak dospět ke spáse. Vycházeli z toho, že hmotný svět je špatný, že je dílem nižšího božstva. I proto byly jejich spisy ničeny," vysvětlil Dospěl. Text je připisován gnostické sektě kainitů, kteří údajně vyzdvihovali osobnosti Starého i Nového zákona, jež stály v opozici vůči Bohu jakožto stvořiteli světa.

Útlou knížku (dochované evangelium má pouhých šestadvacet stran) doplňuje obsáhlý úvod, kde vydavatel přibližuje spletité osudy kodexu, věnuje se jeho popisu a charakteristice a také obsahové stránce. Zajímavé jsou poznámky překladatele o práci s textem, který je tak přístupný laikům i odborníkům. Český překlad evangelia zatím vyšel nákladem 600 výtisků, cena byla stanovena zhruba na 100 korun. Vydává jej nakladatelství vědecké literatury Koniasch Latin Press.

Švýcarská nadace Maecenas loni v březnu oznámila, že do roka vydá německý, anglický a francouzský překlad evangelia podle Jidáše. O existenci dokumentu, který před téměř dvěma tisíci lety zasel spory mezi první křesťany, se vědělo. První biskup v Lyonu, svatý Irenej, zveřejnil v polovině 2. století text pranýřující hereze, zejména toto evangelium. Křesťanská církev na koncilu v tureckém městě Nikai v roce 325 omezila na čtyři počet evangelií o Kristově životě a učení - na texty podle Jana, Lukáše, Matouše a Marka.

ČTK

obsah | kultura - kultúra