Výstava Česká republika na přelomu tisíciletí v Jekatěrinburgu

Ve dnech 14. července - 12. srpna 2003 proběhla ve Sverdlovském oblastním domu míru a družby výstava Česká republika na přelomu tisíciletí. Výstava byla slavnostně otevřena za přítomnosti místopředsedy vlády a ministra mezinárodních a vnějších ekonomických vztahů Sverdlovské oblasti J. Osinceva, který ve svém vystoupení tlumočil pozdravy gubernátora oblasti E. Rossela. J. Osincev ocenil aktivity Generálního konzulátu ČR v oblasti kulturních vztahů a kladně se vyjádřil o úrovni zahajované výstavy.

Slavnostního zahájení výstavy se dále zúčastnili představitelé vlády Sverdlovské oblasti, zástupci diplomatického a konzulárního sboru, představitelé administrace Jekatěrinburgu a zástupci místních kulturních organizací, přítomno bylo více než 70 osob.O výstavě informovaly regionální TV stanice a oblastní a městský tisk. Při otevření výstavy byla opakovaně kladně hodnocena skutečnost, že kulturní akce generálního konzulátu mají pravidelný charakter a seznamují návštěvníky s českým uměním a kulturou z různých úhlů pohledu.

Oblastní dům míru a družby je kulturním zařízením administrace gubernátora a sídlem organizací národnostních menšin a společností přátel s různými zeměmi. Zařízení původně vzniklo v polovině 80. let jako Dům československo-sovětského přátelství a skutečnost, že česká kultura se do tohoto zařízení zaměřeného na kulturní vztahy s různými zeměmi vrací (jedná se již o třetí českou kulturní akci v tomto zařízení za poslední rok organizovanou generálním konzulátem), byla při otevření výstavy jejími hosty opakovaně s potěšením zdůrazněna.

MZV ČR

obsah | kultura - kultúra