Jeden svet pre nás pre všetkých

Osudy obyvateľov konfliktných a rozvojových zón sveta či krajín s diktátorským režimom sú témou filmového festivalu Jeden svet / One World, ktorý sa od 23. do 27. októbra uskutoční v Bratislave. Festival Jeden svet Bratislava je partnerským podujatím Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet, ktorý v Českej republike organizuje spoločnosť Člověk v tísni, a jeho program je výberom toho najlepšieho z českej prehliadky. V poradí 3. ročník medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov o (ne)dodržiavaní ľudských práv uvedie 41 filmov z 18 krajín sveta.

Filmy rozprávajú príbehy odohrávajúce sa na pozadí "veľkých" medializovaných senzácií a cez individuálne osudy ľudí približujú situáciu v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu, na Balkáne, Blízkom Východe, v juhovýchodnej Ázii, Afrike, Latinskej Amerike, ale aj v západnom svete. Tematickými okruhmi ako Vojnové konflikty vo svete, Boj proti diktatúre, Život prírodných národov, Problémy rozvojových krajín a Násilie na bezmocných sa snaží festival pre slovenskú verejnosť doplniť informácie o konfliktoch vo svete a ľudsko-právnej tematike a formovaním verejnej mienky prispieť k boju proti xenofóbii, predsudkom a apatii občanov Slovenska k utrpeniu ľudí v blízkych i vzdialených kútoch sveta. Zároveň mieni neformálnymi diskusiami so zahraničnými i domácimi hosťami vytvoriť priestor pre konfrontáciu názorov a podelenie sa o skúsenosti a zážitky s tými, ktorí príbehy z filmov videli alebo na vlastnej koži zažili.

Program festivalu obsahuje i pôvodnú programovú sekciu, ktorá je venovaná rómskej tematike a sleduje premeny vnímania rómskeho etnika na Slovensku za posledných päťdesiat rokov prizmou filmového dokumentu. Symbolické vstupné bude využité na humanitárne a rozvojové projekty združenia Človek v ohrození v zahraničí. Program festivalu sa bude konať súbežne v kine Mladosť, Českom centre a v Univerzitnom pastoračnom stredisku v Mlynskej doline. Výber z toho najlepšieho potom navštívi aj iné mestá na Slovensku - Pezinok, Šamorín, Brezno a Poprad.

MARTIN PÍSECKÝ

obsah | kultura - kultúra