Venezuelská Jatelinka na Setkání kultur v Chacau

Dne 30. července 2004 se odehrálo premiérové vystoupení folklorní taneční skupiny Jatelinka, která vznikla při krajanském sdružení Venezuelsko-česká asociace. Stalo se tak při příležitosti prvního ročníku mezinárodního folklorního festivalu "Setkání kultur", který ve dnech 26. července až 1. srpna 2004 uspořádala radnice caracaské městské části Chacao ve spolupráci se zastupitelskými úřady sídlícími v této části venezuelského hlavního města.

Festival probíhal na různých místech Chacaa; ve třech komponovaných pořadech vystoupilo 14 tanečních souborů ze čtyř kontinentů.

Pět tanečních párů souboru Jatelinka si pro diváky připravilo tance z Horňácka, Kyjovska a pásmo staropražských polek. Členové si svépomocí zhotovili kroje podle vzorů z České republiky. Další kroje byly zakoupeny přímo v ČR, jeden z nich byl dokonce vyroben na zakázku v jihomoravských Vnorovech.

Zastupitelský úřad ČR v Caracasu ve spolupráci s krajany a zástupkyní české společnosti ACC Trading paní Marií Jedličkovou připravil v rámci nedělního závěrečného dne festivalu rovněž stánek s ukázkami českých tradičních výrobků a prodej české bižuterie. Kolemjdoucí se živě zajímali hlavně o vnorovské kraslice, panenky z kukuřičných listů a cibulový porcelán. Stánek důstojným způsobem reprezentoval Českou republiku.

Během slavnostního ceremoniálu převzal tajemník ZÚ z rukou radního Thibaulda Aulara, předsedy komise pro školství, kulturu a sport, čestné uznání pro Velvyslanectví ČR v Caracasu za spolupráci a participaci na festivalu. Obrazovou dokumentaci k přehlídce bude možno v nejbližší době spatřit na webové stránce Venezuelsko-české asociace www.venecheco.com.ve.

MZV ČR

obsah | kultura - kultúra