Tři osobnosti české hudby v Japonsku

Česká kultura má v Japonsku velmi dobré jméno. Přijíždí sem každoročně mnoho našich vynikajících umělců především z hudební oblasti. Česká hudba zní ve všech prestižních koncertních sálech; Smetanu, Dvořáka, Janáčka hrají japonské i zahraniční soubory.

V letošním roce je kulturní výměna obzvláště živá. Je tomu tak díky Festivalu české hudby, který se koná v Japonsku letos na podzim. Jeho doprovodnou součástí se stala výstava "Tři osobnosti české hudby", která byla oficiálně otevřena 23. září 2004 v reprezentačních prostorách zastupitelského úřadu.

Výstavu zahájil vedoucí ZÚ; o významu B. Smetany, A. Dvořáka, L. Janáčka a české hudby pohovořila O. Kollertová. Vernisáže se zúčastnili zástupci diplomatického sboru, pořadatelských agentur Festivalu české hudby, ředitelé tokijských galerií, umělci a japonská kulturní veřejnost. Slavnostní charakter vernisáže podtrhl koncert a následný koktejl. Na koncertě vystoupila japonská klavíristka Izumi Shimura s krátkým recitálovým programem, na němž zazněla oblíbená hudba A. Dvořáka.

Výstava potrvá do konce prosince 2004 a budou ji moci zhlédnout účastníci dalších akcí ZÚ, a to jak festivalových, tak obchodních i společenských. Podle prvních ohlasů je pro japonské diváky přitažlivá jak svým námětem, tak i kvalitou provedení a může napomoci získat další obdivovatele české hudby v Japonsku.

MZV ČR

obsah | kultura - kultúra