Jakubisko "vstúpil" na javisko SND

Keď sa pred sezónou 1999/2000 obrátilo vedenie Opery SND na známeho filmového režiséra Juraja Jakubiska s ponukou, aby režijne naštudoval novú inscenáciu Suchoňovej Krútňavy, bol to nanajvýš šťastný krok. A hoci v zahraničí poznáme mnohé prípady filmových tvorcov, ktorí vstúpili na operné javisko, spomeňme legendárnych Viscontiho, Zeffirelliho, neskoršieho Chéreaua či dnešného Trelinského, na Slovensku to bolo po prvý raz.

Jakubiskova filmová poetika magického realizmu je na jednej strane veľmi úzko viazaná na filmové médium a na jeho technické možnosti, s ktorými na opernej scéne umelec nemohol rátať. Hľadanie alternatívy, aká by dovolila rozvinúť jeho vizuálnu bohatosť a mnohosť perspektív, však na druhej strane viedla k veľmi pôsobivému a originálnemu výsledku. Suchoňov príbeh sa ocitol v prekrásnych, poetických výtvarno-dramatických projekciách, hovoriacich o spätosti človeka s prírodou, o jeho zvykoch, o jeho životnej filozofii, viere, ale i neúprosnom čase, ktorý ako konštanta pominuteľnosti vnucuje nášmu životu neustálu premenu.

Od premiéry inscenácie uplynulo už šesť rokov, no titul patrí stále k profilovým číslam operného repertoáru SND.

Nič nestratil na svojej pôsobivosti a sugestivite a každé uvedenie je jedinečnou príležitosťou nechať sa očariť hĺbkou Suchoňovej hudobnej drámy v nesmierne originálnom scénickom kontexte.

Najbližšie uvedie Opera SND Krútňavu Eugena Suchoňa 26.1. 2006 o 12.00 a 2.2. 2006 o 19.00. Oba večery diriguje Dušan Štefánek, v hlavných úlohách sa predstavia Ján Galla, Iveta Matyášová a Peter Dvorský.

SND

obsah | kultura - kultúra