Česká hudba a její tvůrci putují Evropou

Česká hudba, její tvůrci a přední čeští interpreti střední a mladé generace jsou tématem obsáhlého mezinárodního hudebního festivalu České sny, který probíhá od začátku července v řadě evropských měst a potrvá až do konce roku.

Právě v těchto dnech, kdy se festival přehoupl do poslední třetiny, se v Praze koná jeho prezentace, v jejímž rámci se uskuteční i dnešní koncert mezzosopranistky Magdaleny Kožené a pianisty Karla Košárka v kostele sv. Anny. Myšlenka uspořádat hudební přehlídku v zahraničí, která co do rozsahu a koncepčnosti nemá obdoby, vznikla u příležitosti vstupu České republiky do Evropské unie a také letošního roku bohatého na kulatá jubilea českých autorů. Festival, který je součástí širšího projektu ministerstva kultury Česká hudba 2004, zaštítil spolu s Magdalenou Koženou i bývalý český prezident Václav Havel. České sny v jistém smyslu volně navazují na Roky české hudby, které se uskutečnily v letech 1974 a 1984. Na rozdíl od nich se však iniciátoři nynějšího "pokračování" rozhodli zkoumat českou hudbu ve zcela nových podmínkách a souvislostech.

"Obě dřívější akce zkreslovaly hudební odkaz jubilujících skladatelských osobností, jako je Bedřich Smetana, Antonín Dvořák a Josef Suk, kvůli ideologicky vyhraněnému a výrazně nacionalisticky orientovanému chápání domácí hudební minulosti. Navíc se tehdy jako by zapomnělo na existenci národní hudby slovenské a nepadla ani zmínka o hudebních umělcích pocházejících z kulturního prostředí židovského či jazykově německého. Nyní máme poprvé šanci podívat se na českou hudbu bez ideologického zkreslení," zdůrazňuje dramaturg Českých snů Aleš Březina. V programu se tak objevují nejen jména Bedřicha Smetany nebo Antonína Dvořáka, ale i skladatelů Erwina Schulhoffa, Gideona Kleina a dalších. Svůj prostor dostala i soudobá hudba a svá díla mohou představovat i zástupci nejmladší skladatelské generace. Z interpretů byli přizváni zpěvačka a houslistka Iva Bittová, operní pěvci Martina Janková a Roman Janál, hornista Radek Baborák, pianista Martin Kasík, houslista Pavel Šporcl, dále Wihanovo kvarteto, Škampovo kvarteto a další špičky českého hudebního života.

Podstatným rysem festivalu je skutečnost, že koncerty nejsou záměrně zasazeny do metropolí, nýbrž do měst v evropských regionech. "Ani jeden z více než stovky koncertů se nekoná v hlavních městech zúčastněných států. Naším záměrem totiž bylo, aby česká hudba a vůbec prezentace jednotlivých měst a České republiky jako takové pronikla i do dříve ne příliš exponovaných oblastí. Při jejich výběru jsme přihlíželi k tomu, že řada evropských měst má partnerské smlouvy s českými protějšky. Takových měst je v programu asi polovina. Další místa jsme vybírali podle různých hledisek, která nás zaujala. Některé koncerty se například konají v rámci festivalů probíhajících v hostitelské zemi," vysvětluje David Dittrich z pořadatelského Mezinárodního centra slovanské hudby Brno. Třebaže koncerty probíhají v zahraničí, domácí publikum nepřichází ani o jejich program, ani o interprety. Hlavní myšlenka a organizační struktura projektu totiž čerpají z myšlenky Mezinárodního hudebního festivalu moravských měst Concentus Moraviae, jehož letošní ročník byl součástí Českých snů.

Podle Dittricha je zahraniční ohlas na dosavadní průběh Českých snů značný. "Rozhodli jsme se proto, že bychom celou akci v mírně obměněné podobě zopakovali roku 2007, přičemž bychom k dosavadní stovce koncertů přidali dalších třicet. V programu bychom chtěli více klást důraz na spolupráci českých a zahraničních umělců," dodává.

VĚRA DRÁPELOVÁ

obsah | kultura - kultúra