Odišiel renomovaný prekladateľ Blahoslav Hečko

Celý život staval mosty medzi literatúrami - prekladom prinášal k nám diela iných národov. Blahoslav Hečko (nar. 18. septembra 1915 v Suchej nad Parnou), ktorý prácu prekladateľa každým titulom povyšoval na umenie, zomrel v nedeľu 22. decembra. Sprostredkoval nám vyše 300 titulov básnických, prozaických a dramatických, predovšetkým z románskych jazykov, najmä z milovanej taliančiny a francúzštiny. Invencia a cit pre hudbu jazyka bol darom, ktorý rozdával napríklad v úžasnom preklade Chevalierovho Zvonodrozdova. A ďalej Boccaccio, Moravia, Balzac, Rolland, Goldoni, Pirandello... a mnohé iné slávne mená prichádzali k jeho stolu, a predsa pri práci bol sám. Po nej opäť do spoločnosti, na javiská putovali texty a aj sám Blahoslav Hečko mal spoločnosť rád, najmä rozprávanie pri červenom víne.

Nazrieť na prácu prekladateľa nechával vo vlastných teoretických prácach a v knihe esejí Dobrodružstvo prekladu (1991) a Nehádžte perly sviniam (1994), v ktorej porovnával príslovia a porekadlá štrnástich európskych jazykov. Na jej margo pred časom povedal: "Moja knižka Nehádžte perly sviniam chce poukázať predovšetkým na to, že ľudský duch má všade rovnaké súradnice, nech by sa vyjadroval vstomiliónovom či miliónovom národe."

Blahoslav Hečko si vážil ocenenia, ctil prácu. Z veľkého množstva cien si najviac považoval "prekladateľskú nobelovku" - Národnú cenu za preklad Premio Nazionale per la Traduzione, ktorú mu udelil prezident Talianskej republiky roku 1997.

Posledná rozlúčka bude v sobotu 28. decembra v bratislavskom krematóriu.

(su), PRAVDA

obsah | kultura - kultúra