Zemřel skladatel duchovní hudby Jan Hanuš

Ve věku 89 let zemřel dnes po krátké nemoci nestor českých skladatelů Jan Hanuš. Hanuš je autorem více než 150 skladeb. Jeho obsáhlé dílo vyrůstalo ze zakotvení v hluboké a pevné víře v Boha. Přestože byl oceněn titulem zasloužilý (1965) a posléze i národní (1988) umělec, měl Hanuš pro svou víru s minulým režimem problémy.

Narodil se 2. května 1915 v Praze, pocházel z hudebně založené rodiny. Jeho dědeček byl významný český hudební nakladatel František Augustin Urbánek, v jehož rodinné firmě se vyučil v oboru knihkupectví a hudební nakladatelství. V letech 1935 - 37 a 1939 - 41 studoval na pražské Státní konzervatoři dirigování u Pavla Dědečka, ve skladbě byl v letech 1932 - 40 soukromým žákem Otakara Jeremiáše.

Svou první skladbu napsal Hanuš v roce 1936. Těžiště jeho tvorby je ve velkých formách, tematika jeho děl sahá od antiky přes častou inspiraci klasickou literaturou a dramatikou (Dante, Shakespeare ) až po současnost, často se dotýká zásadních mravních otázek. V hudebním odkazu znamená Hanušovo dílo důstojné pokračování linie nastolené především duchovní tvorbou Antonína Dvořáka a J. B. Foerstera.

Složil osm mší, kantáty a oratoria, mj. i velikonoční oratorium Ecce homo a Triptych ke cti sv. Anežky české Matka chudých; pět oper, z nichž Sluha dvou pánů pronikl úspěšně i na zahraniční jeviště, tři balety, sedm symfonií, koncerty pro sólové nástroje a instrumentální miniatury i písničky pro děti a školní sbory.

Kromě tvůrčí práce byl Hanušův život naplněn také editorskou a organizační prací - má zásluhy o notové edice díla Antonína Dvořáka, Zdeňka Fibicha i Leoše Janáčka a o vybudování někdejšího vydavatelství Panton. Působil též v nakladatelství Orbis a Státním nakladatelství krásné literatury, hudby a umění.

(rh), NOVINKY

obsah | kultura - kultúra