Galakoncert "Pocta českému dirigentovi Karlu Ančerlovi"

V rámci závěrečné části několikaměsíčního festivalu "Česká kultura šedesátých let" uspořádalo České centrum Paříž ve spolupráci s ředitelem společnosti Prima la Musica v Auditoriu "Coeur de Ville" ve městě Vincennes na předměstí Paříže slavnostní koncert "Pocta českému dirigentovi Karlu Ančerlovi".

Koncertu, který proběhl pod záštitou velvyslance ČR, předcházela odborná diskuse, kterou vedl francouzský hudební historik Stéphane Friédérich. Debaty, jejímž cílem bylo představit osobnost dirigenta Karla Ančerla, se zúčastnila řada zajímavých osobností českého a francouzského hudebního světa - ředitelka společnosti Supraphon Jana Gonda, význační francouzští muzikologové Guy Erismann a Marcel Marnat, dále pak historik Antoine Mares a novinář Antonín J. Liehm. Guy Erismann vyzdvihl roli Karla Ančerla jako dirigenta České filharmonie na prvním festivalu Pražského jara v roce 1946, historik Mares zařadil Ančerlovo působení do širších souvislostí moderních dějin Československa, muzikologové se věnovali mimořádné kvalitě práce tohoto dirigenta, která dodnes obstojí v hledání nejkvalitnějších nahrávek skladatelů, jakkoli po roce 1968 přestaly být původní nahrávky Supraphonu v zahraničí z politických důvodů distribuovány. Hosté měli možnost sledovat dokumentární snímek "Karel Ančerl: Opožděný portrét" (ČT, 2004, Jaroslav Hovorka). Účastníci debaty i hosté projevili zájem setkání okolo osobnosti tohoto umělce opakovat.

Večer pokračoval slavnostním koncertem, při němž zazněla smyčcová díla Antonína Dvořáka (Sextet op. 48), Erwina Schulhoffa (Smyčcový sextet), Kryštofa Mařatky (Tři koncertantní věty pro violoncello a komorní smyčcový orchestr) a Maxe Brucha (Kol Nidrei) v podání komorního souboru Calliopée. Velký potlesk sklidil český violoncellista Jiří Bárta za interpretaci skladby Maxe Brucha i Mařatkovy skladby Tři koncertantní věty pro violoncello Autor provedení svých skladeb dirigoval osobně. Večera se zúčastnilo na 250 hostů, přítomen byl starosta pan Laurent Lafon, místostarostka pro kulturu paní Dominique Le Bideau a další.

Ředitel Akademie Charles Cros pan Alain Fantapié předal v závěru koncertu Janě Gonda, ředitelce společnosti Supraphon, Velkou cenu za soubor "Gold edition Ančerl", dvaačtyřicetideskový komplex nahrávek Karla Ančerla. Karel Ančerl (1908 - 1973), jenž vedl v 50. - 60. letech Českou filharmonii, je vedle Václava Talicha a Rafaela Kubelíka považován za největšího českého dirigenta 20. století. Při projevu zdůraznil, že české hudbě se dostalo od Akademie mnoho ocenění a že dnešní vyznamenání pouze podtrhuje mimořádnou kvalitu českého hudebního dědictví.

Po koncertě následovala vernisáž fotografií "Praha - město hudby" známého českého fotografa, kameramana a režiséra Jiřího Všetečky. Na vernisáži pronesl projev velvyslanec, který poděkoval přítomným hostům za jejich zájem o připomenutí této slavné postavy české hudby 20. století. Slavnostní koncert byl zakončen recepcí, kterou uspořádalo Velvyslanectví ČR v Paříži.

Pro velký úspěch akce má velvyslanectví v úmyslu připravit další kulturní projekty v inspirujícím prostředí Auditoria de Cour de Ville ve Vincennes, ve městě, které je hudbě a České republice velmi nakloněno.

VELVYSLANECTVÍ ČR VE FRANCII

obsah | kultura - kultúra