Otevření výstavy českého filmového plakátu v Hong Kongu

Dne 12. června 2004 byla ve výstavní síni Hong Kong City Hall otevřena výstava českého filmového plakátu Hvězdy a iluze (Stars and Illusions - Czech Film Posters of the 20th Century).

Doperovodný program zahrnuje promítání čtyř českých filmů: Ostře sledované vlaky, Jízda, Pelíšky a Kytice. Výstavu, kterou připravila Moravská galerie v Brně, organizuje GK Hongkong za podpory Leisure and Cultural Services Department. Zahájení výstavy GK se zúčastnili zástupci vlády, konzulárního sboru a představitelé společenských a akademických kruhů.

Výstava zahrnuje celkem 113 propagačních plakátů k filmům české i světové provenience. Výstava je členěna chronologicky do čtyř cyklů: předválečný plakát, 50. a 60. léta, normalizační plakát a současný plakát. Nejstarší období (do roku 1945) je zastoupeno 21 exponáty, jejichž kvalitní reprodukce pořídilo pro účely výstavy Macau Museum of Arts (v Macau bude výstava zahájena 9. července 2004). Nejsilněji je zastoupena produkce z 60. let, která je také umělecky nejkvalitnější.

Výstavu, která potrvá do 27. 6. 2004, doprovází promítání vybraných českých filmů.

Výstava a promítání měly publicitu v anglickém deníku The Standard a v kulturním týdeníku HK Magazine, čtrnáctideníku BC Scene a čínském deníku Ming Pao.

(r)

obsah | kultura - kultúra