Na evanjelickom CD-rome aj kovačický spevokol

K dispozícii užívateľom je nová verzia počítačového programu Theophilos na prácu s biblickými textami. Prvýkrát obsahuje aj autorizovaný evanjelický preklad Písma svätého - Starej a Novej zmluvy v podobe, ako ho v rokoch 1999 a 2000 vydal v knižnej podobe Tranoscius v spolupráci so Slovenskou biblickou spoločnosťou. Počítačový program spracoval Ivan Jurík, text do databázovej podoby upravil Ján Gondol. Zaujímavosťou programu Theophilos je, že obsahuje okrem evanjelického prekladu aj ďalších 10 jazykových verzií Biblie a umožňuje ich porovnávať. Jeho súčasťou sú aj nahrávky piesní z historického evanjelického spevníka Tranoscius (Cithary Sanctorum od Juraja Tranovského) v interpretácii spevokolu Prúdy z Kovačice v Juhoslávii.
TASR

obsah | kultura - kultúra