Unie podporuje českou kulturu

Loni koncem roku vybrala Evropská unie ze 750 žádostí z 28 zemí 224 projektů, mezi něž rozdělila 33 miliónů eur přibližně miliardu korun. Kolik z toho připadlo českým žadatelům však nelze přesně určit. Projektů se totiž mnohdy účastní i desítka organizátorů z různých zemí, kteří si peníze rozdělují. České organizace se však podílejí například na 18 uměleckých projektech, které EU podpořila v rámci programu Culture 2000. Mezi úspěšnými žadateli byly Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Moravská galerie v Brně a nakladatelství One Woman Press.

Letos má být pomoc od unie směrována ke scénickým uměním, příští rok bude podporovat hlavně kulturní dědictví. Aby vůbec měli žadatelé šanci podporu z Evropy získat, musejí na své projekty požadovat od 50.000 do 150.000 eur a zároveň si nejméně polovinu celkových nákladů zaplatit sami. Českou kulturu významně podporuje také nadnárodní fond Eurimages při radě Evropy ve Štrasburku. V květnu 2001 poskytl přes 3,1 miliónu korun filmu Ivana Vojnára Lesní chodci, který se záhy objeví v kinech. Přes 1,3 miliónu korun získala režisérka Ilona Zioková na německo-český dokument nazvaný Willy - The Silent Movie Pianist.

Podle české zástupkyně ve fondu Heleny Uldrichové se však členské příspěvky, které do fondu odvádí ministerstvo kultury, české kinematografii bohatě vracejí. Například v roce 2000 stát zaplatil asi 200.000 eur, ale na podporu výroby filmů, distribuci a kina získal více než dvojnásobek. Výhodou členství ve fondu je vedle finanční návratnosti i podpora spolupráce mezi zúčastněnými zeměmi, čímž mají filmy větší naději na evropskou distribuci.

EVA ZAJÍČKOVÁ, NOVINKY.CZ

obsah | kultura - kultúra