EKOLÓGIA V OBJEKTÍVE

Spoločnosť Bayer usporadúva na Slovensku prvý ročník fotografickej súťaže Ekológia v objektíve. Súťaž nadväzuje na sedem úspešných ročníkov v Poľsku a dva v Českej republike. Partnerom projektu sa pri príležitosti jeho rozšírenia stal aj vydavateľ SD, Slovensko-český klub. Súťaž je určená amatérom i profesionálom, všetkým priaznivcom fotografovania a predovšetkým každému, komu nie je ľahostajná ochrana životného prostredia.

Organizátori zvolili tému "Zem mení svoju tvár" s podtitulom "Zmeny podnebia - naša zodpovednosť - nové technológie". Fotografie môžu súťažiť v troch kategóriách: príroda, symbióza a devastácia. Predsedníčkou odbornej poroty je bratislavsko-pražská fotografka doc. Milota Havránková. Celková hodnota cien v súťaži je 100.000 Sk. Víťazi juniorskej kategórie získajú vecné ceny v podobe fotografického vybavenia.

Súťaž je rozdelená do dvoch vekových kategórií: 12 - 18 rokov a nad 18 rokov. Prihlásiť sa možno do 20. novembra na www.bayerfoto.com. V decembri budú vyhlásené výsledky a v januári sa uskutoční výstava víťazných fotografií.

(vs)

obsah | kultura - kultúra