Návrh plánovaných podujatí Domu zahraničných Slovákov máj - jún 2004

Názov podujatia: Tvárou k slnku
Dátum: 4. mája 2004 o 17.00 hod.
Miesto konania: Kaviareň Libresso, Bratislavský hrad
Stručný obsah: Výstava diel maliarky Anny Vagalovej, Slovenky z Vojvodiny, Srbsko a Čierna Hora v spolupráci s kurátorkou krajanských zbierok SNM-HM

Názov podujatia: Večer s Jánom Fuzikom
Dátum: 20. mája 2004 o 17.00 hod.
Miesto konania: Mestská knižnica v Bratislave, Klariská 16,
Stručný obsah: Večer s významným televíznym pracovníkom, filmárom a publicistom, Slovákom z Maďarska.

Názov podujatia: Návraty ku koreňom
Dátum: 21. - 23. máj 2004
Miesto konania: Bratislava, Devín, Gabčíkovo
Stručný obsah: Poznávací zájazd Slovákov Regionálnej obce Slovákov v ČR

Názov podujatia: Večer s Vierou Benkovou
Dátum: 27. mája 2004 o 17.00 hod.
Miesto konania: Mestská knižnica v Bratislave, Klariská 16,
Stručný obsah: Večer s poetkou, spisovateľkou, publicistkou, Slovenkou z Vojvodiny.

Názov podujatia: Večer s Ivanom Miroslavom Ambrušom
Dátum: 2. júna 2004 o 17.00 hod.
Miesto konania: Mestská knižnica v Bratislave, Klariská 16,
Stručný obsah: Večer s básnikom, spisovateľom, Slovákom z Rumunska v spolupráci s Demokratickým zväzom Slovákov a Čechov v Rumunsku.

Názov podujatia: Rozprávky podkarpatských Slovákov
Dátum: 10. júna 2004 o 17.00 hod.
Miesto konania: Mestská knižnica v Bratislave, Klariská 16
Stručný obsah: Prezentácia prvej knihy rozprávok podkarpatských Slovákov za účasti predstaviteľov MS na Zakarpatsku a autorky.

Názov podujatia: 300 rokov v Pilíši - Čívske dni v Bratislave
Dátum: 17. - 18. júna 2004
Miesto konania: Stredisko kultúry, Bratislava, Vajnorská 21
Stručný obsah: Prezentácia slovenskej obce Čív z Maďarska, jej kultúrnych aktivít a publikácií spojená s kultúrnym programom v Bratislave.

Názov podujatia: Večer s Martinom Gregorom Papucsekom
Dátum: jún - júl 2004
Miesto konania: Mestská knižnica v Bratislave, Klariská 16, Podunajská knižnica v Komárne Stručný obsah: Večer s významným novinárom, spisovateľom a vyslaným redaktorom Slovenského rozhlasu v Budapešti.

(r)

obsah | kultura - kultúra