Plánované podujatia DZS na apríl 2005

Názov podujatia: Verejný odpočet
Dátum: 5. apríl 2005 o 10.00 hod.
Miesto konania: zasadačka SKZ, 2. posch, Jakubovo nám. 12, Bratislava
Stručný obsah: V zmysle uznesenia vlády SR 29/2001 sa uskutočňuje verejný odpočet Domu zahraničných Slovákov za rok 2004 za účasti pracovníkov DZS, pozvaných hostí a záujemcov z radov verejnosti. Súčasťou verejného odpočtu bude malá fotovýstava z podujatí DZS, časopisu DZS Slovenské zahraničie a pozvánok na podujatia DZS v roku 2004.

Názov podujatia: Tradičná výšivka sarvašských Slovákov
Dátum: 5. apríl 2005, 17.00 hod. - vernisáž výstavy
Miesto konania: Dom umenia, nábr. I. Krasku 1, Piešťany
Stručný obsah: Výstava predstaví tradičnú techniku výšiviek sarvašských Slovákov, ojedinelú svojho druhu. Súčasťou výstavy budú i výšivky, ktoré vznikali od 50-tych rokov minulého storočia na Slovensku, v komunitách presídlených Slovákov zo Sarvaša v rámci akcie Mať volá, najmä zo Želiezoviec a okolia. Vernisáž výstavy bude obohatená prítomnosťou ľudových umelcov - výšivkárok zo Sarvaša a hudobno- spevným vystúpením Slovákov zo Sarvaša. Výstavu pripravuje SNM-Historické múzeum, Dom zahraničných Slovákov, Dom umenia Piešťany a Slovenská samospráva mesta Sarvaš.

Názov podujatia: Autobiografiky
Dátum: apríl 2005
Miesto konania: Galéria Merum, Modra
Stručný obsah: Výstava akademického maliara a grafika Pavla Čániho, Slováka z Vojvodiny, Srbsko a Čierna Hora. Po jej prezentácii v Prezidentskom paláci, v Dome umenia v Piešťanoch, v Pálfyho paláci v Bratislave sa uskutoční výstava v Galérii Merum, Modra. Pavol Čáni je popredným grafikom z vojvodinských Slovákov a významným predstaviteľom postmodernistických trendov v umení Srbska a Čiernej Hory.

Názov podujatia: Poetický večer s Pazovskou trojkou
Dátum: 28. apríl 2005 o 17.00 hod.
Miesto konania: Mestská knižnica v Bratislave, Klariská 16
Stručný obsah: Večer s významnými predstaviteľmi poézie vojvodinských Slovákov, básnikmi zo Starej Pazovy Martinom Prebudilom, Katarínou Hricovou a Jozefom Klátikom. Jozef Klátik je významným predstaviteľom vizuálnej poézie , ktorá organicky dopl´ňa jeho výtvarné diela.Martin Prebudila a Katarína Hricová sú poprední predstavitelia vojvodinskej slovenskej poézie, ktorá nadväzuje na poetiku bás- nikov beatníckej poézie. Takýmto spôsobom, umeleckou konfrontáciou budú na Slovensku predstavení po prvýkrát.

Poznámka: v apríli by mala byť vytlačená publikácia DZS Veľkí malým, následne navrhujeme uskutočniť prezentáciu 21.4.2005 v Mestskej knižnici podľa osobitného scenára. Pokiaľ vyjde publikácia neskôr, termín upravíme.

Výstava Podoby a tváre slovenského Nadlaku je v súčasnosti vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach.

Názov podujatia: Farebný kolotoč
Dátum: 20. apríl 2005 o 17.00 hod.
Miesto konania: M,
Stručný obsah: Prezentácia najnovšieho CD nosiča známych slovenských evergreenov pod názvom Farebný svet speváka Eugena Švába, Slováka žijúceho v Nemecku.

DZS

obsah | kultura - kultúra