Podujatia Domu zahraničných Slovákov pre marec - apríl 2004

S piesňou vetra

Dátum: 1. 3. 2004

Miesto konania: Palác detí a mládeže Padiun, Užhorod, Ukrajina

Stručný obsah: Výstava diel maliarky Anny Vagalovej, Slovenky z Vojvodiny v Užhorode v spolupráci s generálnym konzulátom a honorárnym konzulátom SR na Ukrajine, MS na Zakarpatsku.

Orbis Pictus

Dátum: 5. 3. 2004

Miesto konania: Prezidentský palác, Sala terrena, Bratislava

Stručný obsah: DZS v spolupráci s Prezidentskou kanceláriou SR a Galériou Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci predstavil milovníkom výtvarného umenia grafiky Pavla Čániho, popredného grafika vojvodinských Slovákov a významného reprezentanta postmodernistických trendov v umení Srbska a Čiernej Hory. Výstavu otvoril Jozef Leikert, poradca prezidenta SR a výtvarný kritik Vladimír Valentík. Prítomným návštevníkom sa prihovoril aj Miroslav Kopečni, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Srbska a Čiernej Hory v Bratislave.

Dom zahraničných Slovákov pre deti a mládeže Slovákov žijúcich vo svete

Dátum: 23. marec 2004

Miesto konania: Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Stručný obsah: Pri príležitosti doškoľovacieho kurzu pedagógov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským a vyučovaním slovenského jazyka na UMB v Banskej Bystrici sa uskutočnila beseda so slovenskými pedagógmi z Rumunska, Ukrajiny, Srbska a Čiernej Hory. Zástupkyňa riaditeľa DZS Mária Katarína Hrkľová priblížila účastníkom stretnutia aktivity DZS pre deti a mládež zahraničných Slovákov a požiadala ich o spoluprácu pri zapájaní žiakov krajanských škôl do súťaží, ktorých spoluorganizátorom je DZS.

Som viac, ako si o mne myslíte...

Dátum: 25. marec 2004

Miesto konania: Mestská knižnica v Bratislave, Klariská 16

Stručný obsah: V spolupráci s predstaviteľmi Aradskej oblasti DZSČR pripravil Dom zahraničných Slovákov poetické soirée Anny Karolíny Dováľovej, Slovenky z Rumunska, ktorá je predstaviteľkou mladej tvorivej generácie zahraničných Slovákov. Okrem svojej umeleckej tvorby sa venuje publicistike, je členkou KVSIK v Nadlaku, pracuje ako stredoškolská pedagogička a pôsobí v štruktú- rach DZSČR. Umeleckú tvorbu zhodnotil doc. Peter Andruška, moderovala Mária Katarína Hrkľová.

Vnútorné svety

Dátum: 1. apríl 2004

Miesto konania: výstavné priestory Renesančného kaštieľa v Galante

Stručný obsah: DZS v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Galante pripravil výstavu Vnútorné svety Violy Motyl-Pálffy, Slovenky žijúcej vo Švajčiarsku a USA. Maliarka je už dlhší čas úspešne etablovaná nielen v Európe, ale aj v Japonsku a USA, je už 16 rokov členkou VIS ARTE vo Švajčiarsku, aktívnou členkou GSMBK pri UNESCO, I.A.A. v Paríži, aktívnou členkou National Museum of women in the Art vo Washingtone, D.C. v USA.

Kultúrno-poznávací pobyt predstaviteľov menšinových samospráv z Budapešti v Bratislave

Dátum: 16. - 18. apríla 2004

Miesto konania: Bratislava

Stručný obsah: V spolupráci so Slovenskou samosprávou Budapešti DZS gestorsky pripravil pobyt predstaviteľov menšinových samospráv z Budapešti v hlavnom meste SR spojený s kultúrnym programom a besedou o úlohách a činnosti DZS.

Oživené tance

Dátum: 23. - 24. apríla 2004

Miesto konania: Istropolis, Bratislava

Stručný obsah: V rámci festivalu národnej kultúry 2004 Oživené tance Dom zahraničných Slovákov pripraví prehliadku módnych kreácií akademickej maliarky, sochárky, filmovej režisérky a módnej návrhárky Miry Brtkovej, Slovenky z Vojvodiny (Srbsko a Čierna Hora). Etnomodely Miry Brtkovej sú inšpirované staropazov- ským krojom a výšivkami, ktoré predstavujú ojedinelú tvorbu zahraničných Slovákov v tejto oblasti. Modelky vystúpia v choreografii Ruženy Lužovej za sprievodného textu Márie Kataríny Hrkľovej a za účasti umelkyne Miry Brtkovej.

Podoby a tváre niekdajšieho slovenského Nadlaku

Dátum: apríl 2004 - vernisáž

Miesto konania: Dom kultúry - Kultúrno-spoločenské centrum, Banská Bystrica

Stručný obsah: Podoby a tváre niekdajšieho slovenského Nadlaku - dokumentárna výstava v spolupráci s Demokratickým zväzom Slovákov a Čechov v Rumunsku a Historickým múzeom SNM. Výstava je zostavená z dobových fotografií a archívnych dokumentov pri príležitosti 200. výročia príchodu Slovákov do Nadlaku.

Palárikova Raková

Dátum: 27. 4. - 2. mája 2004

Miesto konania: Palárikova Raková, Čadca

Stručný obsah: 37. národná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby s účasťou divadelného súboru z Pivnice v Srbsku a Čiernej Hore s hrou Dedinské mrakodrapy. Dom zahraničných Slová- kov je spoluorganizátorom podujatia, ktoré sa koná v Čadci a obci Raková.

Večer s Martinom Gregorom Papucsekom

Dátum: apríl 2004

Miesto konania: Mestská knižnica v Bratislave, Klariská 16, Podunajská knižnica v Komárne Stručný obsah: Večer s významným novinárom, spisovateľom a vyslaným redaktorom Slovenského rozhlasu v Budapešti.

Ďalšie dátumy podujatí budú upresnené po potvrdení termínov.

(r)

obsah | kultura - kultúra