Zrkadlo tvorby rokov osemdesiatych

Petitpress, vydavateľ denníka SME, ponúkne svojim čitateľom počas jesenných mesiacov nový projekt: DVD edíciu Slovenský film 80. rokov. Čitatelia SME si od 2. októbra budú môcť kúpiť každý týždeň spolu s výtlačkom SME aj dévedéčko so slovenským filmom. Podobne, ako tomu bolo v prípade edície Svetovej knižnice SME, budú dévedéčka dostupné všade tam, kde sa predáva tlač.

Projekt, ktorý sa realizuje v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, získal grant ministerstva kultúry v rámci programu Audio-Vízia 2006. "Prvoradým úmyslom bolo obnoviť záujem slovenských divákov o pôvodnú domácu filmovú tvorbu. Aj preto edícia pripomína produkciu obdobia, ktoré je ešte stále v dobrej pamäti staršej, ale i strednej generácie," vyjadril sa Maroš Brázda, vedúci edičného oddelenia Slovenského filmového ústavu, ktorý sa podieľal na výbere filmov.

Miliónová fontána

Do výberu desiatich diel sa podľa neho snažili zahrnúť tie, ktoré z rôznych hľadísk reprezentujú to najlepšie z daného obdobia. Nielen filmy ocenené či priaznivo hodnotené odbornou kritikou, ale tiež tie, ktoré boli v čase uvedenia divákmi veľmi dobre prijaté a tejto priazni sa tešia dodnes.

Výber série kopíruje situáciu v slovenskej kinematografii osemdesiatych rokov, snahu vedenia kolibských štúdií prilákať do kín diváka a pritom získať ocenenia v zahraničí. Aj napriek nevôli schva-ľovacích orgánov upúšťať od ideologického tlaku sa tak filmárom otvoril väčší manévrovací priestor pre tvorbu. Výsledkom bola väčšia divácka návštevnosť a žánrová rozmanitosť.

Súčasťou edície je film Martina Hollého s westernovou zápletkou Noční jazdci, vrcholiaci hromadnou prestrelkou medzi colníkmi a pašerákmi. Komediálny žáner zastupujú Sladké starosti českého režiséra slovenského pôvodu Juraja Herza, ktorý prišiel na Kolibu po zákaze činnosti na Barrandove. Najväčší divácky úspech však dosiahol prvý slovenský "tínedžerský" film, Rapošova Fontánu pre Zuzanu, ktorú v polovici 80-tych rokov videlo viac ako milión divákov.

Keďže kvalitné pôvodné scenáre boli v Štúdiu hraných filmov skôr výnimkou ako pravidlom, vedenie štúdií podporovalo adaptácie známych literárnych diel. Podľa románov Ladislava Balleka vznikli dva úspešné filmy. Prvým z nich je Pomocník Zora Záhona s maďarským hercom Gáborom Konczom, druhým Južná pošta režiséra Stanislava Párnického s Jiřím Bartoškom a Magdou Vášáryovou.

V edícii nemohol chýbať ani film Štefana Uhera Pásla kone na betóne podľa literárnej predlohy Milky Zimkovej, ktorá sama tiež stvárnila hlavnú postavu ženy s neľahkým životným osudom vo východoslovenskej dedine.

Boj s cenzúrou

Edícia nezabudla ani na filmy, ktoré obchádzali vtedajšie ideologické direktívy a ostávajú aktuálne. Napriek cenzúrnym zásahom nakrútil Dušan Trančík Inú lásku, film porovnateľný s poľskými snímkami morálneho nepokoja. V roku 1988 vznikol film Iba deň, generačný debut troch režisérov Michala Ruttkaya, Vladimíra Štrica a Kvetoslava Hečka a scenáristu Štefan Uhríka, ktorý na životných kompromisoch bývalých hudobníkov zakázanej kapely demaskuje konformizmus strednej generácie.

Len pár mesiacov pred novembrom 1989 mal premiéru Chodník cez Dunaj Miloslava Luthera. Udalosti druhej svetovej vojny zobrazil bez akéhokoľvek pátosu a ideologickej objednávky prostredníctvom príbehu dvoch kamarátov (Roman Luknár, Ady Hajdu), ktorí sú vinou ne-šťastných- okolností prinútení k spoločnému úteku. Vrcholným dielom obdobia i pripravovanej edície je posledný trezorový kolibský film Ja milujem, ty miluješ. Necelý rok pred nežnou revolúciou sa predsa len dostal do distribúcie. Na Berlinale získal Dušan Hanák Strieborného medveďa za najlepšiu réžiu a titul sa za-radil medzi najúspešnejšie filmy v dejinách slovenskej kinematografie.

ZUZANA ULIČIANSKA, ONDREJ STARINSKÝ

obsah | kultura - kultúra