Miroslav Donutil v Kapském městě

V rostorách Generálního konzulátu ČR v Kapském Městě se 26. února ukutečnilo setkání krajanů s hercem Národního divadla Miroslavem Donutilem, který na základě pozvání generálního konzula T. Pernického pobýval v Kapském Městě na soukromé návštěvě.

Během dvouhodinové hojně navštívené besedy oblíbený herec odpovídal na otázky českých krajanů. Krajané se M. Donutila dotazovali nejen na jeho filmové role, ale také na jeho působení na prknech Národního divadla. V rámci besedy herec předvedl také několik scének ze svých populárních talkshow a na závěr vydražil svoje DVD. Výtěžek této dražby věnoval Miroslav Donutil na společný projekt MZV ČR a obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni v namibijském Keetmanshoopu. Výrobky vyrobené v rámci tohoto projektu v chráněné dílně pro nemocné HIV/AIDS v keetmanshoopském slumu jsou od listopadu 2004 vystaveny v reprezentačních prostorách konzulátu.

Beseda s hercem Národního divadla M. Donutilem byla již třetí mimořádnou akcí pro krajanskou komunitu, uspořádanou od začátku ledna 2005 generálním konzulátem. Předcházela jí beseda se dvěma českými cyklisty putujícími všemi kontinenty a beseda s tvůrci televizního cestopisného pořadu Letem světem, herci Milanem Šteindlerem a Davidem Vávrou. Kromě těchto mimořádných akcí se krajané na generálním konzulátě scházejí v krajanské knihovně vždy první čtvrtek v měsíci. Podrobnosti o besedách a také fotodokumentaci k nim najdou zájemci na www.mzv.cz/capetown v sekci Akce 2005.

MZV ČR

obsah | kultura - kultúra