Dismanův rozhlasový dětský soubor navštívil Japonsko

V rámci tohoto projektu natáčely děti z Prahy a Kjóta během pobytu v hostitelské zemi rozhlasové pořady o historii, kultuře a tradicích hostitelské země. Hlavním tématem letošního ročníku bylo 60. výročí konce 2. světové války.

Členové souboru pravidelně přispívali do vysílání místního rádia v Kjótu. Projekt byl zmiňován i v japonském tisku; během července a v prvním týdnu srpna vyšlo několik článků v deníku Mainichi. Ty byly věnovány nejen samotnému projektu a souboru, ale i Čechům, kteří přežili holocaust, a dále srpnovým událostem z roku 1968.

6. srpna se zástupci souboru zúčastnili v Hirošimě slavnostního ceremoniálu věnovanému 60. výročí svržení jaderné bomby, odkud proběhl přímý vstup do vysílání Českého rozhlasu 2. V dalších dnech pobývali členové souboru v Tokiu. Byli přijati též na ZÚ, kde s nimi velvyslanec K. Žebrakovský besedoval o jejich i svých zkušenostech s japonskou kulturou a také o vlastním projektu RADIOBRIDGE PRAGUE - KYOTO.

Posilování česko-japonské relace již na úrovni nejmladší generace je tou nejlepší investicí do budoucnosti mnohem intenzivnějších bilaterálních vztahů mezi Českou republikou a Japonskem, a proto je žádoucí v tomto zdařilém projektu v příštích letech pokračovat.

(r)

obsah | kultura - kultúra