Malířský dialog mezi Berlínem a Prahou

Pražský Mánes zaplnila velkoformátová malířská díla výtvarníků z Prahy a z Berlína. "Jde o pokus propojit obě kulturní oblasti a zprostředkovat pohled na aktuální nejmladší uměleckou scénu obou měst. Konfrontace tendencí a pozic má objevit to, co je společné i protikladné," uvádějí organizátoři akce.

Většina z vystavujících se narodila v sedmdesátých letech, průměrně je jim kolem třiceti let, což je ideální věk pro nástup na uměleckou scénu. Navíc mladé umění se dnes stalo prodejním sloganem na mezinárodním trhu. Nálepka nabízí něco neotřelého, akčního, průbojného. Podobně působí i pražská přehlídka. Všichni vystavující se zabývají malbou, která jim poskytuje největší pole pro výtvarnou kreativitu.

Němci i Češi sice nemluví stejnou malířskou řečí, a osobní styly se velmi různí, ale jinak se v obou táborech pracuje s podobnými pojmy i emocemi. Témata jsou vznešená i banální. Do obrazů se vrací příběh, reflektující velkoměstskou kulturu, ale bez mytologie a aury magičnosti. Převažuje figurální malba, ale mladé zajímá i dekorativní abstrakce a svět značek a moderních symbolů.

Vyjadřují se nejednou ironicky i sebeironicky, vzrušuje je techno i komiks a využívají k tvorbě nové technologie. Jejich malby nepotřebují kunsthistorické tlumočníky - oslovují diváka přímo. Ne všechno je zcela nové. Sigmar Polke, největší osobnost německé poválečné scény, by byl jistě potěšen, kolik vnímavých spřízněných duší by v Mánesu našel.

Z českých umělců zaujme hlavně Filip Černý, jehož lekníny jsou záměrnou hrou s Monetovým odkazem; divák neustále cítí napětí mezi plochou a prostorem, dekorativností a realitou, čistou kreativitou a přírodou. Mezi německými umělci vyniká Lisa Beckerová (původem z Estonska) svými kultivovaně malovanými obrazy a nápaditou hrou s fragmenty reality.

Orientace na malbu byla ze strany organizátorů záměrná. V nejbližších letech chtějí v podobné konfrontaci mladé německé a české scény pokračovat a představit i sochy, objekty, design, architekturu a fotografie. K výstavám se budou vydávat dvoujazyčné malé katalogy a na závěr velký katalog celého projektu. Pražská kulturní veřejnost se tak postupně seznámí se současným vizuálním uměním obou měst v celém jeho spektru. Malířský dialog mezi Berlínem a Prahou

PETER KOVÁČ

obsah | kultura - kultúra