Výstava Dějiny Čech v petrohradské knihovně Akademie věd

21. prosince 2005 se v knihovně Akademie věd Ruské Federace konala vernisáž výstavy "Dějiny Čech ve sbírce slovanského fondu" a prezentace I. dílu stejnojmenného katalogu. Ten byl vydán koncem října 2005 díky finanční podpoře českého ministerstva zahraničí.

Spolupráce Generálního konzulátu ČR v Sankt Petěrburgu se slovanským fondem nejstarší ruské knihovny pokračuje již osmý rok. Prvním projektem, který se v rámci této spolupráce uskutečnil, byl katalog "Česká moderna v knihovně AV RF" (1998). Poté následovaly příručka "Bohemistům o slovanském fondu knihovny AV RF" (2000), katalogy "TGM v knihovně AV RF" (2002) a "Bohemika v knihovně I. I. Srezněvského" (2004).

Nová publikace slovanského fondu knihovny AV RF je prvním dílem katalogu, do kterého budou postupně zařazeny všechny knihtisky, příručky, alba s fotografickými nebo rytinovými obrazy a mapy, které jsou věnovány dějinám a vlastivědě Čech v různých jazycích. Tato tematická sbírka knihovny AV RF čítá více než 800 exemplářů od 16. století do první třetiny 20. století.

Vydání katalogu a výstava představující vzácné knihtisky ze sbírky nejstarší ruské knihovny vyvolaly velký zájem odborníků. Akce se zúčastnili pracovníci AV RF, členové sanktpetěrburské Společnosti bří Čapků a bohemisté Katedry slovanské filologie Sanktpetěrburské státní univerzity.

MZV

obsah | kultura - kultúra