Česko-libanonský festival

Ve dnech 21.-24.9. 2003 se v Bejrútu bude konat "Česko-libanonský festival", který je první akcí svého druhu, kterou ZÚ v Libanonu pořádá. Je široce koncipován nejen jako propagace české kultury (výstava M. Bartáka a B. Šípka, několik vystoupení hudební skupiny Melody Makers O. Havelky), ale zároveň představuje Českou republiku jako zajímavý turistický cíl pro místní klientelu (Praha, české lázně), propaguje a představuje české výrobky (automobil Škoda, sklo a křišťál, potravinářské zboží) a přibližuje české zvyklosti (festival české kuchyně a nápojů). Kromě českých výtvarných umělců, kteří jsou na festivalu zastoupeni (Miroslav Barták, Bořek Šípek) jsme navázali spolupráci s panem Nadimem Karamem, děkanem Fakulty architektury, umění a designu university Notre Dame v Bejrútu.

Slavnostním vyvrcholením této akce je Galavečer, na který budou pozváni vrcholní představitelé libanonského politického, kulturního i podnikatelského života.

Celý festival je pořádán pod patronátem prezidenta Libanonské republiky generála Emille Lahouda a ministra ČR pro místní rozvoj Pavla Němce, který se osobně festivalu zúčastní.

Během Česko-libanonského festivalu bude zároveň podepsána novela Dohody o spolupráci v civilním letectví mezi Českou republikou a Libanonskou republikou.

MZV ČR

obsah | kultura - kultúra