Česká a slovenská poezie ve Stockholmu

V předvánočně vyzdobeném Stockholmu se v Českém centru uskutečnil další večer poezie. České centrum se od svého založení v roce 1997 stalo skutečně nepostradatelným střediskem českého kulturního života ve Stockholmu, místem, do kterého kroky krajanů směřují se stále větší radostí a s vzrůstajícím uznáním, i místem kde se nešetří časem ani námahou pokud jde o propagaci české kultury ve Švédsku.

Pod názvem Procházka současnou českou a slovenskou poezií se posluchači seznámili s tvorbou Nadi Ambrožové, Jána Frátrika, Jindřicha Jílovského, Huberta Kindla, Natálie Kocábové, Milana Matějky, Viery Prokešové, Milana Rúfuse, Martina Součka, Otokara Štorcha, Jany Witthedové a dalších. Kromě posledních dvou autoru účinkovaly Jitka Vykopalová a Marcella a Anička Schatzlová, která zároveň celý pořad i hudebně doprovodila.

Průvodcem večera byl Otakar Štorch a o příjemný průběh večera se obětavě staral i nový ředitel Českého centra Ing. Jaroslav Kantůrek.

Čtení poezie má v Českém centru nemalou tradici, ani výše zmíněná "Procházka" nebyla první. Je třeba se zmínit o zajímavé události letošního podzimu - bylo jí zářijové turné Jáchyma Topola po švédských městech. Topol četl své básně ze sbírky Miluji Tě k zbláznění, z nichž některé do švédštiny přeložila Hagar William-Olssonová. Mezi ukázkami ze čtených textů nechyběly ani pasáže z novely Výlet k nádražní hale (1994), která také vyšla ve švédském překladu.

Tereza Čáslavská z Českého centra mi prozradila jak k této neobvyklé akci došlo. Jáchym Topol byl ve Švédsku už v listopadu 2001 a zúčastnil se spolu s Jiřím Krchovským autorského čtení. I tehdy je připravilo České centrum ve spolupráci s některými institucemi ve Švédsku. V té době z iniciativy Jáchyma Topola založili dva obětavci malé nakladatelství s krásným českým jménem Rámus. Tam pak byla Topolova literatura vydávána.

Knihovna Českého centra obsahuje v současné době 1400 titulů knížek. Mimo ně také půjčuje videokazety a hudební nahrávky z produkce českých vydavatelství. Neocenitelná je i spolupráce s katedrami českého jazyka ve Švédsku i promítání filmů, které patří mezi nejoblíbenější.

JANA WITTHED, SEVERSKÉ LISTY

obsah | kultura - kultúra