Česká sezóna 2002 ve Francii

V roce 2002 se ve Francii uskuteční Česká sezóna, největší přehlídka české kultury v historii země, uváděná zde pod názvem Bohemia Magica. Česká sezóna je na české straně organizována MK ČR a jeho Kanceláří generální komisařky, kterou je paní Olga Poivre-d´Arvor. Festival české kultury ve Francii má značný politický dosah, ČR je po Maďarsku druhou z kandidátských zemí, která má tuto možnost (Polsko dostane příležitost v r. 2004).

Dne 28. března proběhne v Paříži velká tisková konference pro několik set novinářů, na které Sezónu představí ministr kultury ČR Pavel Dostál a ministr pro spolupráci a Frankofonii při MZV Francie Charles Josselin. První velkou akcí Sezóny bude mezinárodní kolokvium T. G. Masaryk - evropský intelektuál v politice, organizované 23.-24. května t. r. Univerzitou Paříž 4 - Sorbonou, Velvyslanectvím ČR a Institutem slovanských studií pod záštitou předsedů Senátů českého a francouzského Petra Pitharta a Christiana Ponceleta, kteří kolokvium spoluzahájí.

Těžiště Sezóny leží v období červen - prosinec 2002. Oficiálním zahájením Sezóny bude představení Dvořákovy opery Rusalka v pařížské Opéra Bastille 25. června za účasti ministra kultury ČR. Na 16. - 17. července se plánuje návštěva prezidenta republiky Václava Havla ve Francii, který se zúčastní večera k jeho poctě na festivalu v Avignonu a zahájí výstavu architekta Bořka Šípka v Českém centru v Paříži (další program je v jednání). Kolem poloviny října by měl Francii navštívit předseda vlády ČR, aby zahájil hlavní výstavu Sezóny Sláva českého baroka v Lille (a v Paříži inauguroval artefakty českých umělců instalované na významných pařížských památkách).

Předpokládají se i návštěvy primátora hl. m. Prahy (v říjnu) a rektora Univerzity Karlovy v listopadu (kolokvium pořádané Univerzitou Karlovou a Univerzitou Paříž 4 - Sorbona). Uzavření Sezóny dne 11. ledna 2003 pařížském divadle Champs Elysées Janáčkovou Glagolskou mší v provedení národního orchestru z Lille by se měl zúčastnit ministr zahraničních věcí ČR.

MZV ČR

obsah | kultura - kultúra