Výstava "Češi v Jižní Austrálii"

V Museu pro imigraci v Adelaide byla Generálním konzulem ČR v Sydney dne 15. června slavnostně otevřena výstava "Češi v Jižní Austrálii".

V historii Jižní Austrálie se jedná o první výstava pojednávací o imigraci a životě Čechů a Slováků v této části Austrálie. Výstavu připravili zástupci Československého klubu v Adelaide.

Na dvě stovky hostů - členů parlamentu, české i australské komunity - si prohlédli historické dokumenty a fotografie, výrobky ze skla a porcelánu či ukázky národních krojů.

Část expozice je věnována prezentaci významných osobností českého krajanského života, kteří se výrazně uplatnili v životě australské společnosti.

MZV ČR

obsah | kultura - kultúra