Cena Oskára Čepana podporuje mladých umelcov

Nadácia - Centrum súčasného umenia vyhlasuje 9. ročník súťaže Cena Oskára Čepana, ktorá je určená pre mladých slovenských výtvarníkov do 35 rokov.

Novinkou tohtoročnej Ceny je finančná odmena v hodnote 20 tisíc Sk určená pre víťaza. Okrem toho víťaz získa aj šesťtýždňový pobyt v New Yorku a samostatnú výstavu usporiadanú po jeho návrate. Cena Oskára Čepana sa počas svojej existencie dostala do povedomia verejnosti ako jediné ocenenie svojho druhu zamerané na podporu a rozvoj tvorivých schopností mladých slovenských výtvarných umelcov. Objavila a ocenila už niekoľko osobitých talentov slovenského výtvarného umenia a pomohla im k prezentácii na domácej i medzinárodnej platforme. Medzi ocenenými autormi sú dnes už etablovaní mladí umelci ako Ilona Németh, Dorota Sádovská, Pavlína Fichta Čierna, Erik Binder, Marko Blažo, Emöke Vargová, Marek Kvetán, Martin Kollár a i.

V súčasnosti (od 4. 3 2004) prebieha výstava minuloročných laureátov Ceny Oskára Čepana 2003 (Mário Chromý, Boris Sirka, Martin Kollár a Svätopluk Mikyta) v Slovenskom Inštitúte v Prahe. Záujemcovia o prihlásenie sa do tohtoročnej súťaže musia spĺňať tieto podmienky: vek do 35 rokov, slovenská štátna príslušnosť, predloženie dokumentácie v odboroch maľba, sochárstvo, grafika, kresba, inštalácia, fotografia, multimedia, videoumenie… do 30. apríla 2004.

Záujemcovia si môžu vyžiadať prihlášky na adrese: Nadácia - Centrum súčasného umenia, Baštová 5, 811 03 Bratislava (www.scca.sk)

Kontakt: Jana Oravcová tel./fax: 02/54 41 33 16, jana@scca.sk

Zuzana Dinková tel./fax: 02/54 41 33 16, info@scca.sk

O Cene Oskára Čepana

Cena Oskára Čepana je súťažou určenou mladým výtvarníkom a výtvarníčkam, ktorá vznikla v roku 1996 z iniciatívy Wendy W. Luers, akladateľky a riaditeľky americkej nadácie Foundation for a Civil Society. Spolu s Cenou Jindřicha Chalupeckého (CZ) sa v roku 2002 stala súčasťou siete identických súťaží mladého výtvarníka roka v Chorvátsku (Radoslav Putar Award), v Juhoslávii (Dimitrije Bašičević Mangelos Award), v Macedónsku (Denes Award), v Kosove (Artists of Tomorow Award).

Súťaž je od roku 2001 pomenovaná podľa popredného slovenského umenovedca Oskára Čepana (1925 - 1992), ktorý svojimi početnými štúdiami o výtvarnom umení výraznou mierou zasiahol do slovenskej teoretickej spisby a výtvarného diania.

Súťaže sa môžu zúčastniť kandidáti, ktorí majú slovenskú štátnu príslušnosť a v danom roku nedovŕšia viac ako 35 rokov. Prezentovať sa môžu v odboroch maľba, sochárstvo, grafika, kresba, inštalácia, fotografia, multimédiá a videoumenie. V súťaži nie je obsiahnuté úžitkové umenie, divadlo a film. Výtvarníci sa prihlasujú individuálne. Prihlásiť umelca na základe písomného súhlasu môžu taktiež aj výtvarní teoretici. Kandidáti musia predložiť kompletne vyplnenú prihlášku s prílohami a príslušnou vizuálnou dokumentáciou.

O udelení Ceny Oskára Čepana rozhoduje odborná komisia zložená z výtvarných teoretikov a výtvarníkov pracujúcich v oblasti súčasného výtvarného umenia, ktorých menuje Nadácia - Centrum súčasného umenia na funkčné obdobie dvoch rokov. Jej členmi sú: Dušan Zahoranský (predseda), Anna Daučíková, Petra Hanáková, Aneta Mona Chisa, Richard Gregor, Beata Jablonská, Michal Liday, Katarína Rusnáková, Alena Vrbanová.

Súťaž prebieha v dvoch kolách. V prvom kole vyberie odborná komisia z prihlásených kandidátov štyroch finalistov, z ktorých v druhom kole vymenuje víťaza. Druhé kolo prebieha na spoločnej výstave štyroch finalistov, ktorí sa prezentujú dielami podľa vlastného výberu.

Víťaz získava finančnú odmenu vo výške 20 000 SK a šesťtýždňový pobyt v New Yorku, USA, ktorý organizuje Foundation for a Civil Society v spolupráci s Trust for Mutual Understanding a International House pri Columbia University. Po návrate z USA sa víťaz prezentuje samostatnou výstavou v Galérii mesta Bratislavy. Cenu pri príležitosti vyhlásenia víťaza slávnostne odovzdá Eileen Weiser, manželka veľvyslanca USA na Slovensku.

Nadácia - Centrum súčasného umenia

Nadácia - Centrum súčasného umenia aktívne pôsobí na scéne súčasného umenia a kultúry od roku 1993. Počas svojho pôsobenia výraznou mierou prispela k podpore a rozvoju súčasných podôb výtvarného umenia, divadla, tanca, hudby, kinematografie a filmovej tvorby. Nadácia, pôvodne orientovaná najmä na súčasné výtvarné umenie, sa postupne vyprofilovala na inštitúciu zameranú na priamu grantovú podporu súčasného umenia, organizovanie umeleckých a vzdelávacích aktivít, poskytovanie dokumentačných a informačných materiálov, čím sa stala jedinečnou svojho druhu na Slovensku.

NADÁCIA-CENTRUM SÚČASNÉHO UMENIA
Baštová 5
81103 Bratislava
tel.: 02/54 41 33 16

INZINE

obsah | kultura - kultúra