Výstava české grafiky v Egyptě

Káhirská výstava se uskutečnila v Mubárakově veřejné knihovně, zahájil ji velvyslanec J. Karfík společně s ředitelem knihovny. Vernisáže se zúčastnili velvyslanci SRN, Chorvatska, Malty, členové diplomatického sboru - zástupci velvyslanectví Polska, Izraele a Rumunska, krajané, čeští a egyptští studenti, pravidelní návštěvníci knihovny z řad eg. veřejnosti, zejména mládež. Pro českou stranu zazněla nabídka ze strany ředitele knihovny na pořádání dalších kulturních akcí, promítání dětských filmů, dokumentárních snímků o ČR i celovečerních filmů během léta (formou letního kina), přednášky apod.

V Alexandrii se koná výstava v Center of Arts, se kterým velvyslanectví spolupracuje již přes dva roky, poslední akcí zde byl říjnový koncert české kytaristky. Výstavu rovněž zahájil velvyslanec J. Karfík a ředitel centra, přítomni byli představitelé konzulátů a obchodních misí sídlících v Alexandrii, místní egyptští hosté, umělci, malíři a studenti. Bývalá děkanka Fakulty umění Alexandrijské university a stále aktivní profesorka a malířka nabídla velvyslanectví uspořádání výstavy žáků českých a egyptských uměleckých škol, návštěvu ateliérů, výměnu studentů a vyučujících.

Ředitel kulturního centra je rovněž otevřen další spolupráci. Velký zájem je o uspořádání Týdne českých filmů a koncertních vystoupení. Hosté měli řadu dotazů na Zdeňka Sklenáře i jednotlivé grafiky, s velkým zájmem se setkala u studentek Fakulty umění v Alexandrii. Přítomní profesoři přislíbili přivést na výstavu další studenty.

MZV ČR

obsah | kultura - kultúra