Koncerty skupiny Čechomor v Lucembursku

Dne 28.5. 2004 proběhla inaugurace nového a největšího lucemburského kulturního centra Centre culturel de rencontre de l´Abbaye de Neumünster (www.ccrn.lu). V nejkrásnější části historického Lucemburku je komplex bývalého kláštera, do 80. let minulého století vězení. V posledních čtyřech letech objekty prošly nákladnou a náročnou rekonstrukcí.

Inaugurační večer se skládal z oficiální části za přítomnosti lucemburských vládních špiček a velkovévody Jindřicha. Během slavnostního zahájení představil Ensemble vocal du Luxembourg hudební poctu 10 novým členům EU, z české tvorby uvedl Dvořákem zhudebněné moravské lidové písně v originále.

Veřejná část večera - na nádvoří kláštera - byla v druhé polovině v režii skupiny Čechomor, která byla do programu zařazena pod mottem "A tribute to Wenceslas" jako připomenutí historických vazeb mezi Lucemburskem a Čechami. O akci referovaly téměř všechny lucemburské sdělovací prostředky.

Další koncert Čechomoru se uskutečnil v severolucemburském městě Mersch.

MZV ČR

obsah | kultura - kultúra