Virtuálna opona slovenského divadla je otvorená pre svet

Krásna scéna a kostýmy výtvarníka Aleša Votavu k inscenácii Búrka, ktorú režijne naštudoval Martin Huba, je tou správnou pozvánkou na virtuálnu cestu slovenským divadlom. Buklet multimediálneho CD-romu Contemporary Slovak Theatre sa otvára a vystupujú z neho režiséri a ich inscenácie zachytené vo faktoch i na exkluzívnych fotografiách.

Údaje o scénografoch, divadlách, časopisoch i dramatikoch, dokonca aj ich hry preložené do angličtiny v štyroch zväzkoch publikácie Contemporary Slovak Drama, tvoria základ albumu, ktorý je správou Divadelného ústavu v Bratislave o dianí v slovenskom divadle v rokoch 1999 - 2002. Príjemnú prechádzku adresármi s kontaktnými menami, číslami, e-mailovými adresami, alebo listovanie v albumoch fotografií z najúspešnejších inscenácii tanečného, pantomimického, činoherného i operného sveta spríjemňuje scénická hudba Michala Ničíka.

Editorka Eva Gajdošová rozčlenila CD-rom do niekoľkých základných kategórií, ktoré sú vzájomne poprepájané linkami. Dramatické žánre, divadelné inštitúcie, festivaly, divadelné ocenenia, ako aj divadelní umelci - to je základné menu, z ktorého sa preklikáme k zoznamom autorov zoradeným v abecednom poradí. Pod každým heslom je skrytá základná charakteristika, kontaktné adresy a fotogaléria. Časť umelci obsahuje sumár najvýznamnejších diel z posledného obdobia, ktoré by v nasledujúcom vydaní mohli doplniť napríklad aj videoukážky z inscenácii.

Anglická verzia CD-romu, ktorá je určená na prezentáciu slovenského divadelného umenia v zahraničí, otvorila oponu do slovenského divadelného sveta.

MÁRIA JENČÍKOVÁ

obsah | kultura - kultúra