Japonci poznávají bratry Čapky a českou avantgardu

Živý zájem Japonců o středoevropskou kulturu potvrzuje výstava Bratři Čapkové a česká avantgarda, před pár dny zahájená v Muzeu moderního umění ve městě Kamakura pod záštitou velvyslanectví ČR a Japonsko-české společnosti. Připravili ji Itaru Iijima, ředitel Japonsko-české společnosti a profesor tokijské univerzity Yoshiaki Nishino.

Rozsáhlá expozice představuje ukázky maleb a grafiky Josefa Čapka i bohatý výběr jeho knižních obálek a ilustrací, fotografie Karla Čapka a cizojazyčná vydání jeho knih, dokumentuje první japonskou inscenaci jeho hry R.U.R. Druhý oddíl, věnovaný hlavně časopisům a knihám naší avantgardy, obsahuje také na 150 exponátů, jejichž část pochází z japonských muzeí a soukromých sbírek.

Katalog podpoří restauraci vyplavených knižních fondů

K výstavě byl vydán obsáhlý, třísetstránkový katalog s mnoha barevnými reprodukcemi a texty Blanky Stehlíkové, Aleny Pomajzlové a Masao Momiyamy, rozšířený ještě o studii Yoskihaki Nishina, která se zabývá československým modernismem ve vztahu k tehdejším evropským avantgardním hnutím. Přípravy výstavy vrcholily v době povodní. Proto se pořadatelé rozhodli, že výtěžek z prodeje katalogu věnují na záchranu našich poničených knižních fondů.

Z Komakury bude výstava přenesena do Muzea moderního umění ve Wakayamě a od konce července do konce září příštího roku ji budou moci zhlédnout návštěvníci v Muzeu tisku v Tokiu.

PETER KOVÁČ

obsah | kultura - kultúra