Mistr monumentálních pláten se vrací

Jako jediný český umělec v historii byl zvolen členem francouzské Akademie. Zažil slávu i zneuznání, dodnes se vedou spory o hodnotu jeho díla. Václav Brožík (1851 - 1901) však v každém případě zůstává nepřehlédnutelným fenoménem českého výtvarného umění.

Výstava ve Valdštejnské jízdárně, která dnes začíná, je od roku 1928 první velkou Brožíkovou retrospektivou. Ta předchozí proběhla bez valného zájmu odborné veřejnosti - konala se v době, kdy byly Brožíkův vycizelovaný realistický styl a záliba v historických výjevech na hony vzdáleny aktuálním uměleckým tendencím. Současná výstava naproti tomu přichází v čase, kdy je Brožíkův styl opět přijímán jakožto plnoprávný a ve své době mimořádně cenný.

Retrospektiva ve Valdštejnské jízdárně s mírným zpožděním připomíná 150 let od Brožíkova narození a 100 let od jeho smrti, které uplynuly v roce 2001. S výstavou, která nabízí 184 obrazů, je spojen i rozsáhlý katalog se 150 barevnými a 408 černobílými reprodukcemi. Součástí expozice jsou také unikátní předměty z malířovy pozůstalosti - jeho paleta či kostýmy, do nichž oblékal své modely.

Malíř husitů i Habsburků

Ačkoliv se v katalogu ani ve Valdštejnské jízdárně zdaleka nepodařilo shromáždit všechna dochovaná Brožíkova díla, jde o mimořádnou příležitost vidět pohromadě alespoň významnou část z nich. Vedle poslední studie k obrazu Mistr Jan Hus na koncilu kostnickém patří k nejcennějším exponátům rozměrná Defenestrace z roku 1889 nebo Slavnost u Rubense z roku 1881, vytvořená ve stylu tehdy oblíbeného zachycování dějin umění v obrazech.

U této malby, stejně jako u řady dalších, mají návštěvníci možnost prostudovat si i seznam zobrazených postav, jak je identifikoval historik umění Vít Vlnas. Ten se podle svých slov této práce ujal s velkou chutí a s respektem vůči Brožíkovu dílu: ˝Rozhodně není pravda, že český historismus byl projevem národní nezralosti, malosti a xenofobie. Argumentace historickými událostmi pro aktuální situaci byla atributem všech zdravých a normálně se vyvíjejících národů v 19. století.˝ Důkazem toho je samo dílo Václava Brožíka, který dokázal malovat výjevy nejen z historie českého národa, ale i z dějin jiných zemí, a dokonce i habsburské monarchie.

˝Brožíkův život je příběhem velkého zanícení, houževnatosti a vůle zvítězit,˝ říká autorka současné výstavy Naděžda BlažíčkováHorová. ˝Chudý chlapec z venkova si dokázal splnit sen o slavném malíři velkých pláten.˝ Kromě výjimečného talentu pomohlo Václavu Brožíkovi na počátku jeho dráhy také štěstí. Zpíval na kúru se synem pražského sládka Vnoučka, který se stal jeho prvním mecenášem a zajistil mu vzdělání. V roce 1876 se Václav Brožík vydal do Paříže (aniž by uměl francouzsky) a již o dva roky později se dočkal prvního velkého úspěchu. Ten přišel s rozměrným obrazem Svatební poselství českého a uherského krále Ladislava Pohrobka na francouzský dvůr Karla VII., vystaveným na pařížském Salonu.

Dovršitel českého historismu

V následujících letech Brožíkovy obrazy putovaly na výstavy nejen po Evropě, ale i do Spojených států a Kanady. Brožík maloval především historické výjevy, mezi jeho nejslavnější díla patří Mistr Jan Hus na koncilu kostnickém z roku 1883. ˝V tomto období se Brožík stává dovršitelem českého historismu,˝ říká Vít Vlnas. ˝Je uznáván a oceňován. Po ne zase tak dlouhé době, v roce 1897, kdy dokončuje velké plátno Zvolení Jiřího z Poděbrad za českého krále, už ale jeho koncepce nefunguje.˝

Od roku 1893 žije Brožík střídavě v Paříži a v Praze. Věnuje se portrétování i krajinomalbě, jeho doménou ale stále zůstávají historická plátna, bez ohledu na to, že zájem o ně již upadá a jsou stále častěji podrobována kritice. Malíř je schopen pracovat až dvanáct hodin denně, přestože od roku 1894 trpí vážnou nemocí. ˝Byl to fanatik malířství. Všechno ostatní jej obtěžovalo a zdržovalo. Zanedbával bohužel i své léčení,˝ říká Naděžda BlažíčkováHorová. )

Václav Brožík zemřel roku 1901. Záhy po jeho smrti se jeho dílo nadlouho stává předmětem přezíravých postojů, či dokonce opovržení.

Děti mohou vytvářet živé obrazy

K současné výstavě je připraveno i množství doprovodných akcí. Skupiny školních dětí budou mít například možnost vytvořit ˝živý obraz˝ podle malby Císař Ferdinand I. mezi svými umělci nebo si zpřítomnit vrcholnou scénu ze života Jana Husa.

Dospělým se nabízejí komentované prohlídky výstavy, přednášky s diapozitivy nebo například mimořádná příležitost vidět jinak nepřístupné prezidentské salony v Národním divadle. Výstava ve Valdštejnské jízdárně potrvá do 4. května letošního roku.

MARCEL KABÁT, LIDOVÉ NOVINY

obsah | kultura - kultúra