Opočenská kopie je důležitá pro poznání Bosche

Mnichovské nakladatelství Hirmer, soustřeďující se na reprezentativní knihy o výtvarném umění, vydalo v těchto týdnech obsáhlou publikaci o díle Hieronyma Bosche, malíře až surrealistických vizí, který tvořil na rozhraní pozdní gotiky a renesance.

Autorem více než čtyřsetstránkové knihy je profesor dějin umění na univerzitě v Pennsylvánii Larry Silver, renomovaný americký znalec starého nizozemského malířství a grafiky. Bohatě ilustrovaná monografie je pro české čtenáře zajímavá tím, že Silver tu věnoval značnou pozornost obrazu Dvanáctiletého Ježíše v chrámu (Ježíš mezi židovskými učenci) ze zámku v Opočně ve východních Čechách.

O rozruch kolem tohoto díla se postarali v červnu 1993 jeho restaurátoři Vlastimil a Tomáš Bergerovi, když na mezinárodním sympóziu v pražském Anežském klášteře přišli s pracovní hypotézou, že by mohlo jít o pohřešovaný Boschův originál. Posmrtný obraz Žel další detailní uměleckohistorický výzkum hypotézu restaurátorů nepodpořil. Podle autoritativního průzkumu německého znalce Petera Kleina vznikl opočenský obraz až po Boschově smrti, neboť dubové desky, na nichž je namalován, pocházejí podle letokruhů ze stromu, který byl poražen až ve 40. letech 16. století, tedy zhruba pětadvacet let po Boschově pohřbu.

Po tomto zjištění zájem o dílo značně opadl a malba byla téměř odsouzena k zapomenutí. Larry Silver však opočenskou kopii považuje za velmi důležitý výtvarný pramen k poznání rané tvorby Hieronyma Bosche. Ve své době musel být její prototyp ceněnou malbou a šlo zřejmě o jedno z nejslavnějších děl začínajícího malíře. Dvanáctiletého Ježíše z Opočna Silver upřednostňuje mezi všemi dalšími napodobeninami!

Podle jeho mínění nám co nejvěrněji reprodukuje pohřešovaný Boschův originál a poskytuje tak věrohodnou výtvarnou představu o malířových záměrech a ikonografických nápadech. Tvrzení je velmi důležité. Dosud většina badatelů z tohoto hlediska upřednostňovala kopie Dvanáctiletého Ježíše v chrámu, které se nacházejí v pařížském Louvre a v Museu of Art ve Filadelfii. Do své knihy Silver vybral i celostránkovou barevnou reprodukci opočenského obrazu, což je vlastně poprvé, kdy je mezinárodní veřejnosti zprostředkován pohled na toto dílo po jeho moderní restauraci.

S kopiemi jako hodnověrnými díly už po staletí pracují odborníci zabývající se antikou. Proslulé sochy nejvlivnější řeckých umělců, jako byl Myron, Polykleites nebo Práxiteles, známe jen z římských kopií. Podobně i v případě mnoha starých nizozemských malířů jsou dnes historikové umění odkázáni na studium kopií, které zachycují slavné originály.

Odbornou senzací se kupříkladu stalo objevení obrazu koupající se ženy se služkou, který reprodukuje nezvěstnou malbu Jana van Eycka. Lze proto říci, že po Silverově knize bude o opočenskou kopii Boschova ztraceného originálu mezi badateli i milovníky malířova díla větší zájem než dosud. Dvanáctiletý Ježíš v chrámu (Ježíš mezi židovskými učenci) ze zámku v Opočně ve východních Čechách.

PETER KOVÁČ, PRÁVO

obsah | kultura - kultúra