Otevření výstavy "Bohemia Sancta" v Caltanissettě

Velvyslanec ČR v Itálii L. Sečka v rámci své pracovní cesty na Sicílii ve dnech 16.-18. září 2004 slavnostně otevřel reprezentativní výstavu českého sakrálního umění "Bohemia Sancta". Výstava byla zahájena společně s představiteli sicilské regionální vlády v Caltanissettě, správním středisku centrální Sicílie.

Výstava zahrnuje umělecké předměty sakrální povahy české produkce, zejména z období gotiky a baroka. Je výsledkem dvouleté úspěšné spolupráce sicilského regionálního ministerstva kultury a Národního muzea v Praze. Za úsilí a vytrvalou práci vedoucí k úspěchu si ocenění bezpochyby zaslouží dr. Stehlíková a tým spolupracovníků z Národního muzea.

Samotná inaugurace výstavy, která se těšila mimořádné pozornosti sicilských médií, měla vysokou společenskou a politickou úroveň. V úvodu kromě pozdravného poselství biskupa Caltanissetty a odborných pozitivně laděných komentářů zazněl také příspěvek sicilského regionálního ministra kultury, který zdůraznil význam kultury jako prostředku pro sbližování a poznávání národů. Současně připomněl, že 19. října 2004 bude otevřena reciproční výstava sicilského umění v Praze. Kultura tak znovu otevírá cestu a nové možnosti pro intenzivnější spolupráci.

Nemalé úsilí italských a českých organizátorů při realizaci projektu se dočkalo zaslouženého uznání, a výstava tak v roce našeho vstupu do EU velmi dobře představila ČR jako partnera, který má co nabídnout. Ukázala současně, jak lze společně úspěšně využívat prostředků z evropských fondů.

MZV ČR

obsah | kultura - kultúra