Příběhy bezpráví v Československu

Přitáhnout mladé lidi k tématu bezpráví v naší nedávné minulosti má za úkol projekt filmového festivalu Příběhy bezpráví, který se koná od 1. listopadu ve školách v České republice. Chce pomoci nedostatečné a mnohdy zmatené výuce moderních dějin.

Loni se poprvé promítaly dokumentární filmy přibližující poválečné období českých dějin. Bezprostředně po projekcích filmů měli žáci a studenti možnost besedovat s pamětníky, kteří se sami stali oběťmi komunistického bezpráví. Projekcí a diskusí se zúčastnilo celkem 32000 žáků a studentů.

"Dokumentární film se osvědčuje jako výborný prostředek pro sdělování informací a především pro iniciování debaty. Bohužel stále platí, že období po roce 1945 je na školách dlouhodobě opomíjeno, není zakotveno ve vzdělávacích programech, pedagogové nejsou často na jeho výuku připraveni, chybí vhodné didaktické materiály a mnohdy i vůle. Nelze se tedy divit, že toho mladí lidé o naší nedávné minulosti vědí opravdu málo," říká ředitel projektu Karel Strachota.

Letos je do druhého ročníku Příběhů bezpráví zapojeno přes 500 základních a středních škol. Přihlášené školy si mohou vybrat jeden ze čtyř filmů a ten jim je následně zdarma poskytnut na VHS kazetě nebo DVD. Jedná se o filmy Bez milosti, Nebe nad Evropou, Případ Dr. Horáková a Ztracená duše národa VI. - Ztráta víry.

S projektem souvisí i výstava Příběhy bezpráví sestavená především ze studentských prací. Na výstavních panelech a na filmovém plátně budou představeny tragické osudy dalších, komunistickým režimem popravených, umučených nebo dlouhá léta vězněných lidí. Na výstavě bude také možné slyšet úryvky z dopisů, které napsali političtí vězni několik hodin před svou popravou.

Vernisáž proběhne 1. listopadu na Novoměstské radnici v Praze. Výstava se současně koná i v Českých Budějovicích, Liberci, Olomouci, Ostravě, Ústí nad Labem, Plzni, Opavě či Litomyšli.

NOVINKY

obsah | kultura - kultúra