Benátský pavilon zůstane česko-slovenský

Dohodu o vzájemném užívání výstavního pavilonu v italských Benátkách, jenž každé 2 roky v rámci Benátského bienále slouží k prezentaci českého a slovenského výtvarného umění, podepsali ve čtvrtek 31. 10. ministři kultury ČR a SR Pavel Dostál a Rudolf Chmel. V současnosti je tu představena architektonická tvorba v rámci 8. mezinárodní výstavy architektury.

Nevelká výstavní síň byla postavena v benátských zahradách Giardini di Castello v roce 1924 architektem Otakarem Novotným na pozemku, který si Československo pronajalo od Itálie. Poslední smlouva o pronájmu byla uzavřena na dobu od ledna 1992 do prosince 2011 za roční symbolický pronájem ve výši 40 tisíc italských lir, což je zhruba 600 korun. Pavilon má v rámci výstaviště velmi výhodnou polohu a stojí v sousedství výstavního prostoru Francie, Skandinávie a USA.

Za českou stranu má objekt ve správě pražská Národní galerie, konkrétní výstava je vždy obsazována konkurzem. Podle dohody budou spoluvlastnická práva k výstavnímu prostoru vykonávána v poměru 2 : 1, tedy stejně tak jako byl rozdělen společný majetek bývalé federace. Obě země tu společně chtějí prezentovat výtvarné umění, což podle slov ministrů odpovídá i vzájemné blízkosti a tradičnímu kontaktu obou národních kultur. Podobný společný pavilon na výstavišti vyhrazeném pro Benátské bienále mají i skandinávské státy.

PETER KOVÁČ, FLASHNEWS

obsah | kultura - kultúra