Najväčšia básnická show v dejinách Bratislavy

V Bratislave sa od 2. do 4. októbra uskutoční unikátna básnická show. Pôjde o vystúpenia básnikov z Írska, Veľkej Británie, Francúzska, Fínska, Dánska, Estónska, Švédska, Poľska, Maďarska, Rakúska, Čiech, Slovinska, Macedónska, Brazílie a Slovenska.

Miesto konania: Štúdio 12, Jakubovo námestie 12, Bratislava

Čas konania: 2., 3., 4. októbra 2003
začiatok vždy o 19.00

Vstup zdarma.

Organizátor: Občianske združenie Ars Poetica

Spoluorganizátori: Občianske združenie Vlna, Obec spisovateľov Slovenska a AOSS

Festival podporili: Moravia Steel, a.s., Poľský inštitút, MK SR, British Council, Veľvyslanectvo Dánskeho kráľovstva a SC PEN

(r)

obsah | kultura - kultúra