Výstava fotografií Jaroslava Balvína v Etnografickém muzeu v Bělehradě

Dne 3.9.2003 v podvečer byla v Etnografickém muzeu v Bělehradě zahájena výstava fotografií s romskou tematikou "Romové - národ bez hranic" českého fotografa Jaroslava Balvína.

Jaroslav Balvín (1947) pochází ze severních Čech. Fotografovat začal v roce 1978. Záhy se specializoval na fotografie s romskou tematikou, což souviselo s jeho prací pro Ústav pro studium romské kultury Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Byl spoluzakladatelem "Hnutí R", které orientoval na podporu vzdělávání Romů a odborné přípravy romských pedagogických asistentů. V současné době pracuje na Magistrátu hlavního města Prahy jako referent pro národnostní menšiny.

Jeho fotografie zachycují různé aspekty života Romů nejen v České republice, ale i v dalších zemích Evropy. Jaroslav Balvín měl několik samostatných výstav v České republice, na Slovensku a ve Velké Británii. Vystavoval také na mnoha kolektivních výstavách fotografií s romskou tematikou po celém světě.

Výstavu slavnostně otevřela paní Prof. Branka Kubešová - předsedkyně Česko-Srbské kulturní aliance v Praze, poté vystoupili: ředitel Etnografického muzea pan Velibor Stoiljković, předseda Sdružení Romů Srbska pan Vujanović a profesor umělecké fotografie pan Branislav Karanović. Otevření výstavy se osobně účastnil i autor fotografií, pan Jaroslav Balvín, který poděkoval za pozvání do Bělehradu a přislíbil pokračování výstavy v příštím roce pod názvem "Život Romů v Srbsku".

Přítomni byli také zástupci veřejných sdělovacích prostředků. Expozice potrvá do 15.9.2003.

MZV ČR

obsah | kultura - kultúra