8. ročník Francouzsko-české hudební akademie

V Telči na Jihlavsku byl 30. 6. 2002 zahájen již 8. ročník Francouzsko-české hudební akademie. V rámci této kulturní událsti, která se uskuteční pod záštitou předsedy Senátu ČR pana Petra Pitharta a velvyslance Francouzské republiky v ČR pana Philippa Costa, se mj. uskuteční množství výukových mistrovských kurzů a studijních lekcí komorní hudby doplněných o několik veřejných přehrávek a koncertů. Akademie se zúčastnmí mladí instrumentalisté a studenti z celé Evropy, Japonska a Ameriky, kteří si zde pod vedením učitelů a renomovaných osobností hudebního života zejména z Prahy a Paříže mohou prohloubit své znalosti v oboru vážné hudby. Mezi vyučujícími z ČR by se měli letos objevit houslista Jan Talich, violoncellista Petr Prause a klavíristé Jaromír Klepáč a Vojtěch Spurný.

O vysoké úrovni kurzů svědčí skutečnost, že se mnozí absloventi akademie úspěšně prezentují na mezinárodních hudebních soutěžích. Kupříkladu na loňském ročníku Pražského jara se studenti telčské akademie umístili na prvních čtyřech místech.

Doprovodný program akademie pro veřejnost:

3., 4. a 8. července v 19.30 hod. v sále Základní umělecké školy

Veřejné přehrávky studentů akademie

5. července v 19.30 hod. v kostele Jména Ježíš

Koncert profesorů a studentů akademie

7. července v 15.00 hod. v sále Základní umělecké školy

Koncert studentů akademie

9. července v 19.30 hod v Premonstrátském klášteře v Nové Říši

Závěrečný koncert studentů akademie

Aktuální informace o programech koncertů i přehrávek budou v průběhu akademie k dispozici v Informačním středisku MěÚ a na informačních panelech před ZUŠ a radnicí.

(mp)

obsah | kultura - kultúra