Výstava o české rodačce Joy Adamsonové putuje po Keni

Výstava nazvaná "Joy Adamsonová - inspirující dětství" přibližující kořeny české rodačky Joy Adamsonové, která se proslavila po celém světě jako spisovatelka, malířka a ochránkyně přírody, již druhým rokem putuje po Keni.

Poté, co byla výstava představena v hlavním městě Nairobi a dále ve městech Naivaša a Nakuru, přesunuje se na pobřeží Viktoriina jezera, do města Kisumu. Slavnostního otevření výstavy, které se uskutečnilo 16. července, se kromě velvyslance České republiky v Nairobi Petra Kopřivy zúčastnili také představitelé Keňské správy národních parků a Národního muzea v Keni.

Výstavu, na níž finančně přispělo Ministerstvo zahraničních věcí a kterou připravila kulturní tajemnice českého velvyslanectví v Nairobi Zuzana Beranová, má v Keni velký úspěch. K dnešnímu dni ji navštívilo na 10 tisíc Keňanů.

"Původně jsme výstavu plánovali představit jen v Nairobi. Vzhledem k úspěchu výstavy v centrále Kenya Wildlife Service jsme byli vyzváni, abychom výstavu představili i v jiných částech Keni," uvedl český velvyslanec v Keni Petr Kopřiva. Upřesnil, že z Kisumu bude výstava pokračovat do Mombasy a také do výchovného střediska Tsavo East National Park. V roce 2003 byla výstava zpřístupněna veřejnosti v keňském hlavním městě Nairobi. V Keňském národním muzeu ji shlédlo přes 5000 lidí, stejně jako v ústředí Kenya Wildlife Service - keňské správy národních parků. Kromě toho byla výstava otevřena také v muzeu Joy Adamsonové Elsamere, které se nachází na břehu jezera Naivaša. Výstava se dočkala otevření také v národním parku Lake Nakuru, který díky působivé krajině v okolí solního jezera, tisícům plameňáků a programem na záchranu nosorožců, patří k nejnavštěvovanějším keňským národním parkům.

Samotná výstava je rozdělena na čtyři části - Kořeny, Dětství, Rodina a Úspěchy. Výstava připomíná, že Joy Adamsonová se narodila v Opavě v roce 1910 jako Friederike Victoria Gessnerová do německé rodiny, která patřila ke střední třídě. Jejím rodným jazykem byla němčina, i když malá Joy musela znát alespoň pasivně češtinu, neboť německá a česká komunita tehdy žily vedle sebe. V Opavě žila až do roku 1922, kdy po rozvodu rodičů odešla do Vídně za babičkou. Z Vídně roku 1937 odjela do Keni, která se stala jejím novým domovem. V Keni také v roce 1980 zemřela násilnou smrtí - byla zavražděna svým bývalým sluhou, kterého dříve propustila za krádež. Výstava připomíná klíčové zážitky z dětství Joy Adamsonové, které později ovlivnily její osobní i profesionální život - například šťastné chvíle uprostřed nedotčené přírody na břehu řeky Moravice, nebo naopak rodinné neshody, které později vyústily nejen v komplikované partnerské vztahy, ale i v neobvyklý vztah s lvicí Elsou.

Výstava současně připomíná kořeny pozdějších úspěchů Joy Adamsonové, například v oblasti malířství. Joy Adamsonová zhotovila 700 botanických kreseb, za které získala mezinárodní ocenění. Dokončila také sérii 600 kreseb příslušníků všech keňských kmenů, které se staly keňským národním pokladem, neboť řada kmenů dnes již zanikla. Joy Adamsonová se však stala nejznámější díky svému soužití s lvicí Elsou. Kniha Příběh lvice Elsy se stala bestsellerem a byla přeložena do 25 jazyků. Podobnou popularitu si získaly i další knihy Joy Adamsonové - například Příběh levhartice Penny.

Joy Adamsonová je v Keni velmi ceněna a to především za své zásluhy na poli ochrany přírody. Výtěžky z prodeje knih a filmových práv věnovala například na letecké kursy pro strážce zvěře, kteří se mohli v malých letadlech dostat i do těžce přístupných částí Keni a účinněji tak zasahovat proti pytlákům. Kromě toho Joy Adamsonová věnovala prostředky na založení národních parků (například Hell´s Gate, Meru, Samburu), které jsou dnes rezervacemi pro záchranu zvěře.

MZV ČR

obsah | kultura - kultúra